top of page

Stormøde for alle lodser i Danmark


Danish Maritime Pilots (DMP) inviterer hermed alle lodser (uanset medlemskab) til at komme til stormøde i Odense den 30. marts – fra kl. 10.00 til ca. kl. 14.00


First Hotel Grand Odense Jernbanegade 18 5000 Odense


Alle kan tilmelde sig HER – også selvom du ikke er medlem af DMP.


Vi ønsker at se så mange lodser som muligt, fra så mange lodserier som muligt!

Det er gratis at deltage. Vi serverer kaffe, vand, sandwich og en øl/sodavand


-------------


Formålet med stormødet - er at drøfte en fælles kurs og en fælles organisation for alle lodser i Danmark, hvor man kan stå fagligt og professionelt sammen om at være lodser, sikre fælles løn- og ansættelsesvilkår samt et sundt og sikkert arbejdsmiljø.


DMP organiserer i dag 145 ud af de omtrent 200 lodscertifikater, som er udstedt i Danmark. DMP er en fagforening og kan derfor kræve overenskomst for de lodserier man har medlemsopbakning i.


Vi har 4 fokuspunkter som vi gerne vil drøfte helt åbent med alle lodser i Danmark:


”Vi vil gerne samle alle lodser under en fælles paraply. Vi er tilfredse med at have etableret en selvstændig og stærk organisation med egen økonomi, eget sekretariat og ikke mindst friheden til at fokusere på lodsområdet.”


”Vi har valgt ikke at gennemtrumfe en overenskomst overfor Danpilot – men kæmper i stedet for at ændre Søfartsstyrelsens nye vejledning for hvor meget lodsers hviletid og natarbejde kan fraviges. Vi mener ikke lodser (gennem konkurrerende lodserier) skal konkurrere på hvem der kan klare sig med mindst hvile, hvem der kan tage de længste nattevagter eller hvem der kan stå mest til rådighed 24/7 uden at få arbejdstid for det. Og førend det er fastsat, giver det ikke mening at forhandle nye overenskomster.”


”Vi synes det giver mening at alle de tre lodserier - som Danpilot har ejerskab i (Danpilot, DPS og Limfjord Pilot) - bliver samlet i en hovedoverenskomst under DMP. Står vi sammen om det, kan vi nå langt. I dag virker det som om de sidste lodser forbliver medlemmer af Lederne Søfart, for at kunne stemme de overenskomster og aftaler ned, som Lederne Søfart indgår. Det må vi sammen ændre, så det aktivt er os - lodser - som forhandler egne aftaler og overenskomster.”


”Vi ønsker en tilbagevenden til den tidligere organisering af lodstjenesten i Danmark, hvor det handlede om sejladssikkerhed, faglighed, service og et godt beredskab. Vi er som sådan ikke imod konkurrence, men det skal give mening. Når vi ser på antallet af lodser i Danpilot, DPS, Limfjord Pilot og de kommunale havnelodserier, er der jobs nok til alle, hvis vi står sammen om en fælles standard , i fælles aftaler og med et fælles mål .”


I lyset af de udfordringer og uenigheder vi ser internt i Lederne Søfart, synes vi det giver god mening at rykke sammen, som lodser.


Vi håber at så mange som muligt – uanset hvor de er ansat og hvor de er fagligt organiseret – har lyst til at komme til Odense og drøfte vores fælles fremtid.


TILMELDING : HER


Husk at afmelde dig igen, hvis du bliver forhindret : mail@maritimepilots.dk

Bliver du forhindret på dagen - så send en sms : 21421306 (Fritz Ganzhorn - DMP)

Comments


bottom of page