top of page

Gode resultater og opbakning


DMP afholdte sin 2. ordinære Generalforsamling i går. Læs kort om god økonomi, beslutninger og nye bestyrelsesmedlemmer.


44 ud af foreningens 145 var mødt.


God opbakning til arbejdet Formand Lars Sigvardt aflagde bestyrelsens beretning for 2021 med udgangspunkt i den udsendte skriftlige beretning, suppleret med yderligere om situationen i Ukraine, russiske skibe og interesser i danske farvand - samt lodsernes opgave i forhold hertil.


Der blev også knyttet kommentarer til overenskomstsituationen for Danpilot og til klagesagen overfor Søfartsstyrelsens vejledning for mulige fravigelser af lodsers arbejdstid, hviletid og natarbejde. Sagen tager nu sit næste skridt ved at DMP klager videre til Beskæftigelsesministeriet. Mere om klagesagen vil følge i snarligt nyhedsbrev.


Formanden fremlagde også bestyrelsens planer og initiativer for at komme i dialog med og samle flere lodser i DMP i 2022. Samt optagelse i EMPA – den europæiske lodsorganisation.

Under debatten var der interesserede spørgsmål og opbakning til den førte strategi fra bestyrelsen.


Der blev blandt andet spurgt ind til hvilke sager og emner DMP prioriterer i det politiske og mediemæssige arbejde. Hertil svarede formanden, at der i 2022 fortsat vil blive fokuseret på lodsernes arbejdsmiljø, hviletid og natarbejde (klagesagen).

Derudover er der fokus på både sejladssikkerhed og lodsernes arbejdsmiljø i forbindelse med de lange enkeltmands-lodsninger, som lodsselskaberne begynder at tilbyde skibene i stedet for de mere sikre tomandslodsninger. Og endeligt vil DMP - aktuelt og i lyset af situationen i verden - arbejde målrettet på at lodsservicen i og gennem danske farvande igen bliver kategoriseret som en kritisk samfundsopgave. Og at der politisk tages stilling til fortsat liberalisering, udenlandske lodsfirmaer mv.


I forbindelse med det sidste kan vi henvise til dagens leder i Information: HER


God økonomi

Foreningens kasserer Magnus Niclasen fremlagde foreningens første ordinære årsregnskab for 2021.


Det blev til et overskud på 240.000 kr. Regnskabet blev godkendt.


Bestyrelsen fremlagde også budgettet for 2022, hvor DMP forventer et overskud på lidt over 100.000 kr. efter at man i året også vil udvide sine aktiviteter og arbejde. Bestyrelsen budgetterer med overskud til opbygning af foreningens kapital, så man altid kan kæmpe for og involvere sig i de sager man ønsker.

Derfor blev der indstillet til uændret kontingent for 2022. Det blev vedtaget.

Foreningens revisor blev også genvalgt.


Nye bestyrelsesmedlemmer

Lods Mikael Hjort Samuelsen og Lods Steen Neuchs Hansen stillede op til bestyrelsen, hvorfra Lods Bo Otzen og Lods Ole Poul Riis ønskede at trække sig efter mange år i bestyrelsen (før DMP i Danske Lodsers bestyrelse).


Efter generalforsamlingen er den nye bestyrelse konstitueret med: Formand Lars Sigvardt, Næstformand Torben Jakobsen og Kasserer Magnus Niclasen.


Medlemskab af EMPA

DMP er blevet kontaktet af den europæiske lodsorganisation – European Maritime Pilots Association – med opfordring til medlemskab, som Danmarks største lodsorganisation.


Det ønskede bestyrelsen at støtte, da EMPA’s involvering i politiske arbejde og lobbyvirksomhed op imod EU spiller direkte ind i de interesser DMP varetager.


Emner hvor også EMPA ved og ønsker, at DMP kan bidrage.


Generalforsamlingen vedtog DMP’s ansøgning og optagelse i EMPA.


Udgiften til arbejdet i EMPA var også indregnet i det fremlagte budget og forventede resultat for 2022.


Comments


bottom of page