top of page

Om Danish Maritime Pilots

For at påvirke udviklingen i en retning, hvor sejladssikkerheden altid har den højeste prioritet og hvor Danmarks samfundsmæssige interesser i egne farvande er sikret, har vi dannet Danish Maritime Pilots.

Vi støtter og varetager vores medlemmers individuelle interesser, med juridisk og anden bistand.

Vi er sammen om vores fælles interesser, som lodser, overfor virksomheder, offentligheden, politikere, myndigheder og det maritime erhverv.

En forening, hvor vi sammen skaber flere økonomiske midler til at støtte og iværksætte både projekter og målrettet varetagelse af vores interesser som lodser. 

Danish Maritime Pilots er til for dig, der arbejder som lods, har været lods eller har ønske om at blive lods i den maritime branche – uanset om du er ansat lods eller driver selvstændig virksomhed som lods.

Tugboats assisting container cargo ship
bottom of page