top of page

Som medlem af Danish Maritime Pilots bliver du del af et fællesskab, der ønsker at påvirke og styrke lodsers betydning for sejladssikkerheden, den maritime branche og samfundet - – uanset om du er ansat lods eller driver selvstændig virksomhed som lods.

Den 1. juli indtræder vi som en selvstændig fagforening i Serviceforbundet og bliver en del af FH. 

Vores mål er at samle og overenskomstdække alle lodser i Danmark - ikke kun DanPilot - og sammen værne om vores faglighed, professionalisme og sejladssikkerheden. 

DMP er et uafhængigt og selvstændigt fællesskab der vil støtte og varetage dine og vores fælles interesser - Vi er også medlem af European Maritime Pilots Associations (EMPA)

Bliv medlem

Hvis du vil vide mere

Du er altid velkommen til at kontakte os på (+45) 23 88 11 71 eller mail@maritimepilots.dk

bottom of page