top of page

Samling af lodserne i en forening


Det er målet for Danish Maritime Pilots. Et første skridt blev taget med et åbent og konstruktivt møde i Odense, hvor lodser fra flere lodserier og foreninger deltog. Mødet viste at lodserne har behov for og en vilje til at stå sammen, men at der også er et arbejde at gøre.


Sidste onsdag mødte 20 lodser til møde på First Grand Hotel i Odense for at drøfte den fælles fremtid. Der var deltagere fra både Danish Pilot Service og Danpilot og enkelte som har været aktive i begge lodserier.


De fleste var medlemmer af Danish Maritime Pilots, men der var også medlemmer fra Lederne Søfart samt en enkelt, der stod helt udenfor organisation og en enkelt fra Maritime People Club.


”Alt i alt var det en meget konstruktiv dag, som synliggjorde at lodserne står bedst, når vi står sammen. Jeg synes mødet viste at vi sagtens kan overvinde interne uoverensstemmelser, når vi taler sammen” fortæller Lars Sigvardt, formand i DMP.


De centrale emner og debatten på mødet var DMP arbejdet med en klage til Søfartsstyrelsen over den nye vejledning for mulige fravigelser af lodsernes arbejds- og hviletid – samt spørgsmålet om overenskomst.


Der var bred enighed om, at DMP’s arbejde er vigtigt og at det bestemt ville være optimalt, at få samlet lodserne på det overenskomstmæssige spørgsmål.


Et forslag fra DMP i mødeindkaldelsen er at samle alle tre lodserier i ”Danpilot koncernen” – Danpilot, DPS og Limfjord Pilot – i en hovedoverenskomst med lokale aftaler.


Der var en god og konstruktiv meningsudveksling båret af åbenhed og ærlighed under mødet, der endte i tre konklusioner:


  • DMP skal arbejde for den fortsatte regelafklaring om hviletid, arbejdstid og natarbejde.

  • DMP skal række ud og møde flere DPS lodser og Limfjord lodser.

  • Lederne Søfart (LS) lodserne, der deltog i mødet, ville foreslå LS at DMP kommer med til forhandlingerne med Danpilot. Således at det kunne blive en fælles overenskomst.


Fra DMP vil der blive arbejdet videre på konklusionerne fra mødet.


”Fra DMP arbejder vi videre med fuld fortrøstning, og herfra er signalerne klare. Vi lytter meget gerne til dem der siger, at visse ting måske løses bedst med andre personer ved forhandlingsbordene. Vi stiller gerne fra DMP med et frisk hold” afslutter Lars Sigvardt.

Comments


bottom of page