top of page

Massivt nej fra lodserne til overenskomstresultatet for Danpilot.Danish Maritime Pilots, som organiserer 145 ud af de 185 lodser i Danpilot har afholdt to velbesøgte medlemsmøder, hvor det var et klart ”nej tak” til det overenskomstresultat Lederne Søfart og Danpilot har offentliggjort. DMP har dog i første omgang fokus på den nye vejledning fra Søfartsstyrelsen vedrørende lodsers arbejds- og hviletidsforhold, som DMP mener er ulovlig.


Lederne Søfart og Danpilot har i fællesskab præsenteret det forhandlingsresultat, som de på forhandlerniveau er enige om skal være indholdet af en ny overenskomst for lodserne i Danpilot.


”Vi har endnu ikke set nogle rigtige formuleringer til en ny overenskomst. Men det der er meldt ud, kan på ingen måde accepteres. Og det var også den enstemmige melding fra de 76 medlemmer vi har mødt på to medlemsmøder”


”DMP har ikke været inviteret til forhandlingerne af Danpilot, på trods af at vi udgør den klare majoritet af de ansatte lodser. Tager man lodserne i ledergruppen og de uorganiserede lodser ud, repræsenterer Lederne Søfart i bedste fald 20 aktive Danpilot lodser. Vi kan derfor ikke udtale os om bevæggrundene for det forhandlingsresultat, som er udmeldt.”


”Det giver ingen mening at gå i detaljer med forhandlingsresultatet. Det er stort set forringelser fra ende til anden af den nuværende overenskomst fra 2018. Det undrer vores medlemmer, at Lederne Søfart, som en fagforening, kan overveje at lægge navn og ryg til et så ringe resultat.”


”Ud fra snakken på lodsstationerne og i lodsbådene, hvor vi mødes, er det da også vores klare forventning at de få tilbageværende lodser i Lederne Søfart også vil stemme rungende nej til overenskomstforslaget””Det er så skidt, at vi trods alt også forventer at bestyrelsen i Lederne Søfart siger nej tak og ikke godkender forhandlingsresultatet, selvom de for nuværende har meldt ud at overenskomster ikke længere har deres fokus i den nye strategi for Lederne Søfart”, udtaler Lars Sigvardt, formand i Danish Maritime Pilots
Lodserne i Danpilot vil derfor formentligt fortsætte på den nuværende overenskomst for 2018, som blot løber videre indtil en ny overenskomst kan indgås.


Stort fokus på nye rammer fra Søfartsstyrelsen

DMP kan, når og hvis de ønsker det, vælge at kræve overenskomst for Danpilot, og om nødvendigt varsle konflikt. Men det har ikke foreningens umiddelbare prioritet.


Næsten samtidig med at Lederne Søfart og Danpilot udmeldte deres forhandlingsresultat, udkom Søfartsstyrelsen nemlig med en ny vejledning for hvor megen reduktion og fleksibilitet de ville kunne acceptere på lodsområdet.


”Vi har skabt DMP for at samle alle lodser. Derfor skal vi, førend vi samler overenskomsterne, have sat nogle fælles rammer for de fundamentale forhold omkring minimumshvile, max arbejdstid og natarbejde. Lodsfirmaerne på et konkurrenceudsat marked skal ikke kunne konkurrere på vores fælles arbejdsmiljø og minimumskrav om fx hvile. Og i den kontekst er den nye vejledning fra Søfartsstyrelsen helt skæv.” forklarer Lars Sigvardt.


Selvom det kun er en vejledning, er DMP bekymret – både for lodsernes egen sundhed og arbejdsmiljø, men også potentielt for sejladssikkerheden.

”Igen er det svært at gå i alle detaljer i en kort pressemeddelelse, men lad os nævne at Søfartsstyrelsen fx vil tillade at lodser hele tre gange om ugen skal kunne nøjes med mindre end den lovpligtige 11 timers hvile, herunder at en lods kan nøjes med kun 7 timers hvile og stadig skal kunne arbejde i 13 timer i træk samt at den mistede hvile end ikke skal gives lodsen ved første lejlighed, men kan udskydes i yderligere 24 timer”.

DMP overvejer i skrivende stund hvordan man bedst man påklage og få ændret den nye vejledning.


”Det vi med sikkerhed ved er, at så snart Søfartsstyrelsen godkender en fravigelsesaftale, der udnytter styrelsens nye rammer, kan vi anlægge en retssag på vegne af de berørte lodser. Den juridiske rådgivning vi har søgt konkluderer, at vejledningens vide rammer er i strid med såvel dansk lovgivning som EU-retten.”, siger Lars Sigvardt”Og det ønsker vi naturligvis at få prøvet til gavn for alle lodser i Danmark, uanset om man er lods i Danpilot, Danish Pilot Service, Limfjord Pilot, Århus Havn eller andet steds.”


”Vi vil ikke acceptere at lodser skal arbejde solen sortere end lastbilchauffører, læger og andre. DMP vil altid sætte sejladssikkerheden og lodsernes helbred først. Så må vi tage overenskomsterne bagefter” afslutter Lars Sigvardt.

Comments


bottom of page