top of page

Danpilot vil ikke forhandle med sine ansatte lodser.Selvom de ansatte lodser har valgt at organisere sig i deres egen fagforening, har Danpilots ledelse valgt at ville fortsætte med at indgå overenskomst med Lederne Søfart, som kun repræsenterer 20 ud af Danpilots ca. 170 aktive lodser. ”Særegent” for en offentligt ejet virksomhed ikke at respektere de ansattes organisationsfrihed og forhandlingsret. Det kan ende i konflikt.


I efteråret 2020 valgte Lederne Søfarts bestyrelse at ekskludere den medlemsvalgte bestyrelse i Danske Lodser – en selvstændig forening for lodser under Lederne Søfart. Derefter valgte i alt 145 medlemmer af Danske Lodser at melde sig ud af Lederne Søfart og stifte fagforeningen Danish Maritime Pilots.


”Alle vores medlemmer er ansat i Danpilot. Da vores medlemsopbakning hurtigt var ca. 85 % rakte vi naturligvis ud imod Danpilot for en dialog om samarbejde og overenskomst. Det er blevet afvist. Vi har forsøgt flere gange at forklare Danpilot, at kun ca. 20 lodser er tilbage i Lederne Søfart, og at Lederne derfor ikke længere har et fundament for at repræsentere lodserne i Danpilot”, forklarer Lars Sigvardt, formand i Danish Maritime Pilots (DMP).


Der har været strid om tal. Fakta er at, der i Danpilot er 171 aktive lodser på overenskomst, når man fraregner lodschef, vicelodschefer og disponeringschefen, der alle er en del af ledergruppen i Danpilot samt nogle faste hjælpelodser (pensionister). Af de 171 er 145 medlemmer af DMP.


”Med et par kolleger, som står helt udenfor organisationer, lander vi på at Lederne Søfart i bedste fald kun har 20 medlemmer ansat i Danpilot.”


”I det daglige arbejde i virksomheden taler Danpilot om, at vi alle skal udvise godt samarbejde, en god tone og en god opførsel. Jeg kalder det selv særegent, at en offentligt ejet virksomhed ikke respekterer sine ansattes valg af fagforening. På de nyligt afholdte medlemsmøder falder der også skarpere ord, men alle er enige om at det ikke er god tone eller god opførsel, når Danpilot bevidst ikke vil samararbejde med sine ansatte. Derfor vil vi også rette henvendelse til Erhvervsministeren, der ejer Danpilot,” udtaler Lars Sigvardt.


Forhandlingsret er ikke statisk. Retten til at forhandle overenskomst følger den som har styrken til at kræve og bevare en overenskomst. Det vil naturligt være den fagforening, som repræsenterer en majoritet af de ansatte i en virksomhed. DMP har ifølge den danske model en fuld og legitim forhandlingsret, men er tvunget til at skulle kæmpe sig til, medmindre Danpilot går i dialog med DMP.


”Fra DMP har vi søgt dialogen hele vejen, men er blevet afvist. Vi har netop afsluttet fire medlemsmøder, hvor der har været opbakning til at DMP skal forhandle overenskomst. Vi har også med stor opbakning fra medlemmerne udarbejdet et oplæg til forhandlinger med Danpilot” forklarer Lars Sigvardt.


På medlemsmøderne har det allerede været klart, at Danpilot ikke umiddelbart ikke vil respektere de ansattes valg af organisation. Derfor har medlemmerne også tilkendegivet at DMP skal tage skridt til at forberede en mulig konflikt, ved at indkalde fuldmagter hertil fra alle medlemmer.


”Lodserne i Danpilot er trætte af, at det nu er nødvendigt, at vi skal tage de forberedende skridt til at kunne varsle konflikt. Vi ønsker ikke en konflikt. Måtte det komme dertil, er det imidlertid vigtigt at huske, at skibsfarten, havnene, sejladssikkerheden og havmiljøet ikke får lods fordi statens lodsselskab Danpilot ikke vil forhandle med sine ansatte – ikke fordi lodserne kræver mere i løn eller lignende” pointerer Lars Sigvardt.


Hvorfor vil Danpilot ikke forhandle med sine egne ansatte? Hvorfor vil Danpilot i stedet forsætte med Lederne Søfart?


”Jeg har ikke svarene, men det er klart for alle at Danpilot efter udløbet af overenskomsten fra 2018 ikke længere er forpligtet overfor Lederne Søfart og frit kan vælge en dialog og indgå overenskomst med sine egne ansatte i DMP."


”Fakta er at vi, da DMP var Danske Lodser, forbedrede lodsernes vilkår i 2018. Ikke på lønnen, men sikrede dem et værn mod at arbejde mere end 48 timer om ugen. Ligesom vi fik indført de nødvendige hvileperioder til at Danpilot både kan levere sikkerhed til kunderne og et sundt job for lodserne. Efter vi, der nu er bestyrelse i DMP blev ekskluderet fra Danske Lodser, har Lederne Søfart i hvert fald rullet en del af forbedringerne tilbage i nye aftaler med Danpilot."


”Inden vi blev ekskluderet, gennemførte vi også to voldgiftafgørelser om forståelsen af centrale dele af overenskomsten. Afgørelser som Danpilot nu er bundet af i forhold til lodsernes arbejdsmiljø, hviletid og helbred. Disse afgørelser bliver på visse punkter ikke efterlevet af Danpilot, men Lederne Søfart forfølger heller ikke disse overenskomstbrud overfor Danpilot.”


”Lederne Søfart har også udenom lodserne i Danpilot indgået en overenskomst med Danpilots lille konkurrent, Danish Pilot Service, hvor lodserne i modsætning til Danpilot er sat op vagtdage, op i arbejdstid, ned i overtidsbetaling og mindre fokus på lodsernes hviletid” svarer Lars Sigvardt.


DMP tager nu de forberedende skridt til at kunne varsle konflikt.


”Det er uendeligt trist, at vi er nået dertil. Vores medlemmer ønsker ingen konflikt, men på den anden side vil de ikke tilbage til de arbejdsforhold og det pres i hverdagen, der gjaldt før 2018. Forhold som gjorde lodserne trætte, nogle syge. Vi ønsker også at få lov til at udføre natarbejde efter reglerne og lovgivningen. Derfor vil jeg igen opfordre Danpilot til at tage dialogen og forhandle overenskomst med sine ansatte. Jeg tror egentligt også det er det Danpilots ejere og kunder forventer.” afslutter Lars Sigvardt.Kontakt: Lars Sigvardt Formand, Danish Maritime Pilots (+45) 23 88 11 71 lsi@maritimepilots.dk

Comentários


bottom of page