top of page

Analyse: Hvor er lodserne organiseret?Danish Maritime Pilots har gennemført en undersøgelse af om deres medlemmer stadig er medlemmer af andre organisationer. Det skyldes, at man i DMP ikke kan genkende de medlemstal Lederne Søfart oplyser for deres lodsområde i Danpilot. Resultatet viser stor og entydig opbakning til DMP.


Den nye lodsforening Danish Maritime Pilots er vokset til 144 medlemmer. På nær et par medlemmer, er de alle lodser med tilknytning til Danpilot.


Efter nytår har Lederne Søfart oplyst at de stadig repræsenterede 86 lodser ansat i Danpilot, hvor ca. 170 lodser er ansat, afhængig af hvordan de ledende stillinger kategoriseres. Oplysningerne fra Lederne Søfart er givet i forbindelse med forsøget på at danne en ny bestyrelse i det gamle Danske Lodser, som lodserne ellers i stor stil har forladt.


”Da vi er startet med næsten udelukkende at have medlemmer fra Danpilot. Er det naturligt, at vores fokus i første omgang er at få afgjort, hvem der skal repræsentere og forhandle overenskomster og aftaler for lodserne i Danpilot.” indleder Lars Sigvardt, formand for lodserne i DMP.


”Vi forstår ikke Lederne Søfarts tal. Vi ved ikke om det er en fejl i deres IT-systemer eller om det helt bevidst er et forsøg på at fremstå større på lodsområdet end virkeligheden. Det kunne også være at vores medlemmer i stort omfang var dobbeltmedlemmer og tillige havde bevaret medlemskab af Danske Lodser/Lederne Søfart."


"For at komme frem til de rigtige tal og sandheden har vi nu gennemført en undersøgelse blandt vores medlemmer” fortsætter Lars Sigvardt.


I medlemsundersøgelsen, der er gennemført i uge 2, har 133 af de 144 medlemmer deltaget og svaret.


117 medlemmer (88 %) har svaret at de kun er medlem af DMP. Derudover har 15 medlemmer (11 %) svaret at de er stadig er medlem af Lederne Søfart/Danske Lodser (LS), men udmeldt og vil udtræde af LS senest 31. marts 2021, mens kun 1 medlem (under 1 %) har svaret ”ja” til at man har bevaret et dobbelt medlemskab.


Mulig datafejl i Lederne

DMP har talt med nogle medlemmer, som også har undret sig over Lederne Søfarts tal. Flere har henvendt sig til selve Ledernes Hovedorganisation for at høre om de tælles med, selvom de er udmeldt af Lederne Søfart.


Det ser ud til, at der kan været et data-problem. Nogle udmeldte og udtrådte medlemmer af Lederne Søfart, modtager stadig materiale - som var de medlemmer af Lederne Søfart - måske fordi har bevaret A-kasse i Lederne eller forblevet medlem af selve Lederne.


Nogle har fået svar på at deres data stadig er i Lederne. De har derfor bedt om ikke at blive talt med i de oplysninger, der går til Lederne Søfart, da de ikke er medlem der.

”Det kunne se ud til, at der er noget Lederne Søfart skal have set på sammen med Ledernes Hovedorganisation. I disse GDPR-tider skal der være styr på data mellem de forskellige foreninger og A-kasse under Ledernes Hovedorganisation.” mener Lars Sigvardt.


”Uanset hvad, synes jeg resultatet er tydeligt. Lodserne i Danpilot ønsker klart og tydeligt at deres interesser og overenskomst varetages her i DMP. På den baggrund vil vi tage kontakt til bestyrelsen i Lederne Søfart.” afslutter Lars Sigvardt.

Commenti


bottom of page