top of page

Generalforsamling 2024Danmarks største lodsorganisation afholder sin ordinære generalforsamling

onsdag den 13. marts kl. 14-17 i lokalerne hos Min A-kasse, Søren Frichs Vej 38K,

8230 Aarhus.


HUSK nye medlemmer kan deltage - så der er god grund til at opfordre flere til at melde sig ind og være med til at tegne fremtiden for de danske lodser.

 

Dagsorden:

 

1.    Valg af dirigent

2.    Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3.    Godkendelse af regnskabet for det forløbne år

4.    Fastsættelse af kontingent.

5.    Behandling af indkomne

6.    Valg af bestyrelse.

7.    Valg af revisor

8.    Eventuel

 

Til bestyrelsesvalget er der hele 6 kandidater opstillet til 3 pladser i den valggruppe, som er på valg. Valget afvikles elektronisk. Link til afstemning, kandidater mv. udsendes i et link pr. mail til alle medlemmer 1. februar. Valget afsluttes 1. marts.


Kandidater:

Anders Skovmose Roost Christiansen, DanPilot

Jan Holmsberg, Danish Pilot Service

Jørgen Flemming Andersen, DanPilot

Mikael Hjort Samuelsen, DanPilot

Steen Neuchs Hansen, DanPilot

Torben Jakobsen, DanPilot


 

Der udsendes senest 21. februar en sidste indkaldelse pr e-mail til alle medlemmer med uddybning af dagsordenens punkter med bestyrelsens forslag til beslutninger.

 

Forslag fra medlemmer til behandling under punkt 5, skal være bestyrelsen i hænde på mail@maritimepilots.dk senest den 28. februar. Det gælder også medlemsforslag til valg af revisionsselskab under punkt 7.

 

Foreningen er vært ved sandwich/smørrebrød fra kl. 12.00 .

 

Indskrivning til generalforsamlingen starter kl. 13.30. 

 

Medlemmet kan udstede fuldmagt til en anden til på sine vegne at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme. Et medlem kan ikke deltage i generalforsamlingen med mere end én fuldmagt udover sin egen stemme.

Comments


bottom of page