top of page

Klart budskab fra Danish Maritime Pilots


Danish Maritime Pilots afviklede i går sin ordinære generalforsamling (virtuelt). Medlemmerne bakkede enstemmigt op om ønsket om at indgå overenskomst med Danpilot.


Halvdelen af Danish Maritime Pilots (DMP) medlemmer deltog i den ordinære generalforsamling, hvor temaet om overenskomst var helt centralt.


”Efter at vi nu har dannet DMP og fået styr på alt det organisatoriske, går vi i gang med arbejdet. Og med en aktuel opbakning fra 85 % af lodserne i Danpilot, er det helt naturligt, at indgåelse af overenskomst med Danpilot stod øverst på listen i går” udtaler Lars Sigvardt, formand i Danish Maritime Pilots.


Der var enighed om at sende en klar invitation til Danpilot, hvor DMP for sit vedkommende vil tilbyde et samarbejde om at løse såvel aktuelle som fremadrettede temaer i en ny overenskomst. Forsamlingen udtalte en klar forventning om, at Danpilot vil være interesserede i forhandlinger og overenskomst med DMP, når nu de ansatte lodser i Danpilot har valgt DMP som deres fælles organisation og fagforening.


”Vi har også allerede sendt en mødeinvitation til Lederne Søfart, som var den organisation vi var medlem af og havde vores overenskomst sammen med. På samme måde, som i forhold til Danpilot, udtalte vores medlemmer også en klar forventning om at Lederne Søfart vil respektere, det vi alle hylder som den danske model, og anerkende at et klart flertal på 85 % medlemmerne er flyttet til DMP og ønsker at forhandle deres overenskomst.” forklarer Lars Sigvardt.


Lederne Søfart har takket ja til invitationen fra DMP om at drøfte både overenskomst og andet samarbejde.


”For os handler det ikke kun om overenskomster og forhandlingsret, men også om at have et godt samarbejde med Lederne Søfart. Man er nu en gang skibsfører før man bliver lods, så der er jo mange gode ting at samarbejde om. Så vi ser frem til et konstruktivt møde.” uddyber Lars Sigvardt


På generalforsamlingen var 75 medlemmer repræsenteret. Udover spørgsmålene om overenskomst var generalforsamlingen tillige afslutningen på bestyrelsesvalget. Den nye bestyrelse kom til at bestå af Bo Otzen, Carsten Madsen, Lars Sigvardt, Magnus Niclasen, Ole Riis og Torben Jakobsen.


Ifølge vedtægterne konstituerer bestyrelsen sig selv med formand og kasserer. Der blev tillige valgt revisor.


”Det har vist sig rigtigt effektivt at afholde digital generalforsamling. I går deltog ikke mindre end halvdelen af medlemmerne, hvilket er rigtigt flot. Det giver også en god debat, med mange synspunkter og en god vægt bag beslutningerne. Så det bliver vi ved med. På den måde kan vi i stedet bruge fysiske møder til seminarer og anden sammenkomst, når verdenssituationen tillader det ” afslutter Lars Sigvardt.

Comments


bottom of page