top of page

Godt med et klart ”nej” til Danpilot overenskomst
Efter de sidste 30 lodser i Danpilot stemte ”nej” må tiden være inde til at Lederne Søfart opgiver overenskomsten og Danpilot indleder dialog med Danish Maritime Pilots (DMP), hvor 145 Danpilot lodser er organiseret. DMP fastholder samtidig klage til Søfartsstyrelsen om ulovlig praksis for lodsers hviletid og natarbejde.


Da Lederne Søfart præsenterede den forhandlede overenskomst og sendte den i afstemning oplyste de, at 30 medlemmer var stemmeberettigede. Fredag den 17. december oplyste Lederne Søfart at 90 procent havde stemt nej.

”Det er små tal og vi ved ikke om de 6-7 lodser fra chefgruppen i Danpilot valgte at stemme, men det er ligegyldigt om de 10% der stemte ”ja” til overenskomsten er 2 eller 3 lodser. Det er godt at det blev et nej” indleder Lars Sigvardt, formand i DMP.


”Det ville ellers være blevet en voldsom forringelse på alle punkter i forhold til den gamle overenskomst, som nu heldigvis fortsætter.”


”Efter mere end et års tovtrækkeri med Lederne Søfart om medlemstal, størrelse og berettigelse i forhold til DMP, er det også godt, at det nu er klart for alle, at der kun er 30 lodser tilbage i Lederne Søfart” fortsætter Lars Sigvardt.


Tid til at skifte DMP har siden foreningens dannelse opfordret Danpilot til dialog og overenskomstforhandlinger. Det har Danpilot afvist med begrundelsen at Lederne Søfart i deres øjne havde retten til at forhandle overenskomsten.


DMP formand, Lars Sigvardt.

”Vi har hele tiden haft retten til at kræve overenskomst efter den kollektive arbejdsret. Vi skal dog om nødvendigt varsle konflikt for at opnå overenskomst. Det har vi indtil videre valgt ikke at gøre. Vi mener det skal være sidste udvej. Medlemstallene taler jo deres klare sprog, og Danpilot bør naturligt have interesse i at forhandle med sine ansatte, hvor de er organiseret.” forklarer Lars Sigvardt.Nu har det vist sig at Lederne Søfart ikke har været i stand til at forhandle en overenskomst med Danpilot i overensstemmelse med sine egne medlemmers forventninger.


”Vi opfordrer derfor Lederne Søfart til at kaste håndklædet i ringen. Vi har hele tiden tilbudt Lederne Søfart et samarbejde, hvis de overdrager overenskomsten til os. Tiden må være inde til ansvarlighed. Lederne Søfart må tage bestik af, at man kun organiserer max 30 ud af 175 overenskomstansatte lodser i Danpilot.” udtaler Lars Sigvardt.


Opretholder klager

DMP har indgivet en klage til Søfartsstyrelsen over styrelsens retningslinjer for fravigelse af reglerne om hviletid for lodser. Det blev gjort inden Lederne Søfart offentliggjorde deres forslag til overenskomst med Danpilot.


”Vi indgav klagen fordi Søfartsstyrelsens vejledning på mange punkter er i strid med gældende dansk lov og EU-retten. Den holder vi fast i. ” forklarer Lars Sigvardt.


I forbindelse med den nu nedstemte overenskomst fremlagde Lederne Søfart og Danpilot også en aftale om yderligere fravigelse af reglerne for hviletid og natarbejde. Dette understreger ifølge DMP behovet for at følge den klage, der er indgivet, helt til dørs.


”Vores område er jo udsat for en konkurrence. Derfor har vi brug for en standard, så lodser (gennem deres virksomheder) ikke skal konkurrere på deres eget arbejdsmiljø og sundhed.” uddyber Lars Sigvardt.


”Alle lodser på tværs af landet arbejder i dag i alle døgnets timer. Alle har prøvet at være mere trætte end godt er. Nogle alt for mange gange. Det er nødt til at slutte, da arbejdsmiljøreglerne ikke alene skal sikre lodsen, men også lodsningens kvalitet og derved sejladssikkerheden, ligesom udgifter til overholdelse af arbejdsmiljøbestemmelser ikke må påvirkes af en konkurrencesituation.” Afslutter Lars Sigvardt

Comments


bottom of page