top of page

Velkommen til Danish Maritime Pilots

Danish Maritime Pilots er et nyt fælleskab for lodser, der ønsker at styrke de fælles interesser og den professionelle standard for lodser med fokus på faglighed og miljø. Formålet er først og fremmest at kunne støtte arbejdet i foreningen Danske Lodser med økonomi og ekspertbistand. Maritime Pilots vil også varetage sine medlemmers interesser direkte i forhold til andre organisationer, erhverv og samfund.- Med Danish Maritime Pilots tilbyder vi vores medlemmer en større synlighed og gennemslagskraft i forhold til at sikre en velfungerende lodsservice til al skibsfart i vores nationale farvande, havne samt de internationale stræder i Danmark, samt respekten om jobbet og fagligheden i at være lods, siger for formanden for den nye for organisation. Lars Sigvardt.


- Vi har skabt Danish Maritime Pilots (DMP) for primært at kunne styrke arbejdet i foreningen Danske Lodser, hvor vores nye medlemmer for langt størstedelen også er medlemmer. Vi gør det fordi skyldes Danske Lodser i sin placering, som organisation tilknyttet Lederne Søfart, har svært ved at få den nødvendige økonomi stillet til rådighed fra Lederne Søfart og Ledernes Hovedorganisation. Ligesom der heller ikke er den tilstrækkelige faglige, politiske og juridiske ekspertise i forhold til vores helt særlige og snævre område som lodser, forklarer Lars Sigvardt.

Moderne og effektiv støtteforening

Lars Sigvardt understreger, at DMP ikke er konkurrent til Danske Lodser, ligesom DMP heller ikke er en fagforening, der skal forhandle overenskomster for lodser.

- Snarere tværtimod. Vi har som bestyrelse i netop Danske Lodser taget initiativ til dannelsen af DMP. Siden dannelsen af Lederne Søfart, som en del af Ledernes Hovedorganisation, får vi i Danske Lodser ikke længere de samme økonomiske ressourcer tildelt og der er heller ikke længere den nødvendige erfaring og ekspertise på lodsområdet i Lederne Søfarts sekretariat. Derfor skaber vi selv mulighederne for at støtte Danske Lodser med økonomi og ekspertise, forklarer han.


- Vi er som Danske Lodser blevet tilbudt at indbetale mere i kontingent til Lederne Søfart, som et særligt ekstrakontingent målrettet Danske Lodser. Vi erkender, at der ikke er anden vej frem end at lodserne må til lommerne og løse tingene selv. Vi vil hellere gøre det som os selv - i vores egen støtteforening - hvor vi helt selv bestemmer over pengene og hvor vi kan tilknytte de bedste eksperter og de personer vi ønsker, uddyber Lars Sigvardt.


- Med egen forening, hjemmeside, økonomi og nyhedsplatform får vi i det hele taget muligheden for at arbejde hurtigere og mere fleksibelt, som en støtte til vores Danske Lodser samt til både European Maritime Pilots Association (EMPA) og International Maritime Pilots Association (IMPA), konkluderer formanden.


Masser af arbejde

Der er nok at tage fat for den nye støtteforening og behov for flere ressourcer. De danske lodser er presset af den fortsatte politisk bestemte markedsåbning af lodsservicen i Danmark, hvor man kigger ind i at udenlandske lodser uden anden tilknytning til Danmark end en certificering kan lodse skibe i danske farvande. En markedsåbning der allerede har skabt flere lodsvirksomheder i Danmark, hvor særligt de mindre virksomheder sætter reglerne for arbejdstid og hviletid og dermed sejladssikkerheden under pres.


- Derfor skal vi intensivere vores arbejde. Vi skal eksempelvis arbejde hårdt for en ensartet dansk praksis i overenskomster og bekendtgørelser omkring arbejdstid, hviletid, rådighed og beredskab for lodser, så vi i Danmark opfylder EU's regler - og dermed sikre at en fortsat markedsåbning og konkurrence ikke bliver en konkurrence der presser lodsernes hviletid og sejladssikkerheden, forklarer Lars Sigvardt.

- Vi vil også rejse debat i samfundet om det er okay, at lodser i danske farvande ikke skal kunne forstå og tale dansk. Det er også værd at sætte fokus på lodsning som en del af vores kritiske infrastruktur i Danmark - og om det er okay, at russiske lodser skal kunne lodse frit i danske farvande uden en dansk sikkerhedsgodkendelse, afslutter Lars Sigvardt.


Tæt bånd til Danske Lodser.

Danish Maritime Pilots (DMP) er stiftet af bestyrelsen i den selvstændige forening Danske Lodser under Lederne Søfart. Det primære forhold er at støtte Danske Lodser og bringe mere økonomi og ekspertbistand i spil for de danske lodser. For at arbejde så effektivt sammen med Danske Lodser, som muligt, er det ifølge vedtægterne bestyrelsen i Danske Lodser, der vælger bestyrelse i DMP.


Bestyrelsen i DMP skal bestå af 3-6 medlemmer. Ved stiftelsen er det valgt at bestyrelsen i DMP til at starte med er identisk med bestyrelsen i Danske Lodser:

  • Lars Sigvardt (formand)

  • Magnus Niclasen (kasserer)

  • Torben Jakobsen

  • Bo Otzen

  • Ole Poul Riis

  • Carsten Dyhre


Yderligere oplysninger:


Lars Sigvardt

Formand for Danish Maritime Pilots

23 88 11 71Comments


bottom of page