top of page

Lodser står i øget omfang alene på vagt – i op til 12 timer i træk uden pause.Lodser står i øget omfang alene på vagt – i op til 12 timer i træk uden pause – på tankskibe gennem de danske stræder og farvande.


Er det den sejladssikkerhed politikerne ønskede, da de liberaliserede og konkurrence udsatte Danmarks statslige lodsservice? Søfartsstyrelsen udsteder ulovlige fravigelser for lodsers arbejdstid og hviletid.


Klokken ca. 0200 om natten tidligt den 22. januar 2022 tog tankskibet STI COMMANDANTE lods ombord til søs ved bøje T69 i farvandet syd for Gedser. Skibet, der er 184 m langt og kan have ca. 38.700 tons olie- eller kemikalieprodukter om bord, var på vej ud af Østersøen med en last fra Rusland til Holland.


STI COMMANDANTE fik en lods ombord ved Gedser, som varetog lodsningen af skibet indtil kl. 11.45, hvor han gik fra borde ved bøje T13 ud for Sjællands Odde og blev afløst af en anden lods, der lodsede skibet alene op til en position ud for Skagen. Herefter fortsatte skibet ud i Nordsøen.


”Distancen fra Gedser til Sjællands Odde, som er på ca. 135 sømil (250 km) blev gennemført på ca. 10 timer. Med yderligere 45 minutter i lodsbåden ud fra Gedser og 45 minutter ind til Sjællands Odde har lodsen været på i 11.5 timer uden en eneste pause.” forklarer Lars Sigvardt, formand for Danish Maritime Pilots.


Det er inden for reglerne, hvor en lods kan arbejde i 13 timer inden han/hun skal have et hvil på 11 timer i et døgn. Men en tilsidesættelse af reglerne om pause efter max 6 timer. Det var ikke gået hvis lodsen havde kørt lastbil. Så måtte han/hun efter reglerne kun sidde bag rattet i alt 9 timer i to perioder af max 4,5 time med krav om to pauser a 45 minutter.


”Ønsker vi virkelig at presse sejladssikkerheden i vores lodsservice med lodser på lange vagter, i op til 12 timer og uden pauser?” spørger Lars Sigvardt.


”Siden liberaliseringen af alle transitlodsninger i 2020 kan vi se Danpilot og Danish Pilot Service blive ved med at presse citronen. I den aktuelle sag lykkedes det Danish Pilot Service få STI COMMANDANTE igennem danske farvand med først en lods i 10 timer uden pause og dernæst en anden lods i 10 timer uden pause, i stedet for det normale produkt med to transitlodser ombord i hele vejen fra Gedser til Skagen, hvor de kan afløse hinanden i kortere vagter på broen”


”Udover den lange vagt alene på broen er der også transportsejlads for lodserne ud og ind fra skibene. Den 23. januar gik et af vores medlemmer ansat i Danpilot i lodsbåden i Grenå kl. 1900 om aftenen til alene lodsning gennem natten på et stort skib og var inde med lodsbåden i Skagen kl. 0700 om morgenen. Alt i alt 12 timer uden pause” forklarer Lars Sigvardt.


Med kun en lods om bord i op til 11, måske 12 timer, i træk fra Gedser til Sjællands Odde, vil en lods skulle navigere skibet sikkert gennem byggeområdet ved den nye Femern-forbindelse, have 4-5 højintense timer op gennem Storebælt med mange drej, meget trafik og snævre passager med risiko for både grundstødninger og kollisioner. Og sidst, efter rigtigt mange timers vagt uden pause, skal en lods med et skib med stor dybgang (op til 17 meter) krydse sejlruterne to gange ved passage af Hatter Barn for at komme ind og ud af dybvandsruten.


”Læg så dertil, at lodsningen kan foregå om natten. Lodser har ikke en fast døgnrytme i vagterne af 5-7 dages varighed. Derfor kan lodsen i den enkelte situation risikere ikke at have fået søvn nok i dagtimerne op til en lodsning i nattetimerne. Det kan være tæt tåge. I forhold til lastbilen, skal man også huske at lodsen ikke sejler sit eget skib, men altid skal lære et nyt skib og besætning at kende. Skibets udstyr kan være af dårlig kvalitet eller i stykker. Besætningerne kan være alle nationaliteter, med meget svingende kvalifikationsniveauer, trætte og med et måske meget dårligt engelsk. Så det er ikke altid som en tur ned af Autobahnen med Kandis på musikanlægget” uddyber Lars Sigvardt.


Var det hvad politikerne ønskede?


Da Folketinget i 2014 besluttede at konkurrence udsætte statens eget lodsvæsen på transitlodsningerne gennem danske farvande, udtalte daværende Erhvervsminister Henrik Sass Larsen:


Det høje niveau for sejladssikkerhed og miljøsikkerhed i danske farvande fastholdes. Der vil fortsat være skrappe krav til lodsers kvalifikationer og lodseriers indberetningspligt. Derudover bliver det statslige tilsyn og sanktionsmulighederne skærpet


”Set fra lodserne derude i skibene handler det ikke længere om sejladssikkerhed eller miljøet – og det er uanset om vi er lodser i Danpilot (statens selskab) eller det private Danish Pilot Service. Vi mærker alle at barren, for hvor meget man kan presse vores arbejdstid og hviletid, hele tiden sænkes for at virksomhederne kan underbyde hinanden på pris” udtaler Lars Sigvardt.


Ulovlige arbejds- og hviletidsregler

I følge Danish Maritime Pilots animeres hele udviklingen af, at Søfartsstyrelsen er meget liberale i deres syn på at tillade fravigelser fra arbejdstids- og hviletidsbestemmelserne.


Reglerne for natarbejde fører Søfartsstyrelsen slet ikke noget tilsyn med. Det er også en stor udfordring for sejladssikkerheden.


Senest har Søfartsstyrelsen udstedt en ny vejledning, hvor man vil tillade yderligere fravigelser for de almindelige love og regler for hviletid, når det gælder lodser. Herunder fx at en lods inden for en 7 dages periode kan få nedsat de lovpligtige 11 timers hvile til 8 timer to gange og en gang helt ned til 7 timer – eller omvendt 17 timers arbejde på et døgn.


”I følge danske og EU-lovgivning kan den daglige hvileperiode max reducere ned til 8 timer. Altså ingen hjemmel til kun 7 timer. I følge loven skal man ved fravigelse af de 11 timers hvile have et kompenserende hvil umiddelbart efter afslutningen af en forlænget arbejdsperiode uden hvil. Det har Søfartsstyrelsen også besluttet, at man kan udskyde i op til yderligere 24 timer, når det gælder lodser” uddyber Lars Sigvardt.


Derfor sendte Danish Maritime Pilots også 2. december 2021 en klage til Søfartsstyrelsen over den nye vejledning, som hvis man ikke får medhold, når styrelsen svarer, vil anke videre og om nødvendigt indbringe for domstolene.


”Afslutningsvis skal man huske at myndighederne i Danmark egentligt kun kan tillade fravigelser for reglen om mindst 11 timers hvile i døgnet og pause efter 6 timers arbejde, når det er absolut nødvendigt af hensyn til opgaveløsningen. På de lange transitlodsninger har vi jo hidtil vist, at man sagtens kan udvide lodsningens længde, overholde reglerne og betrygge sejladssikkerheden ved at sætte to lodser om bord og lodse sammen i skift.”


”Så når man sætter lodser ud på skibene alene i op til 12 timer uden pauser, er eneste incitamentet at tilbyde lodsydelsen billigere, tiltrække flere kunder og tjene flere penge for lodsvirksomhederne. Det handler ihvertfald ikke om sejladssikkerhed og et sundt arbejdsmiljø”.


”Søfartsstyrelsen tilsyn bruges af lodserierne som et kvalitetsstempel. Misvisende, da Søfartsstyrelsen alene foretager en godkendelse af virksomhedens start. Det er ikke et aktivt tilsyn med fx 12 timers vagter uden pause eller om natarbejdets længde overstiger lovens rammer” afslutter Lars Sigvardt.

Comments


bottom of page