top of page

Nej til ny lodsoverenskomstLederne Søfart forsøger at presse en justeret ny overenskomst igennem. Med kun få dages frist til at stemme, har Lederne Søfart præsenteret deres tilbageværende medlemmer for en justeret udgave af det overenskomstresultat med Danpilot - som 90 % stemte nej til. Her er fem gode grunde til fortsat at stemme NEJ.


Fra Danish Maritime Pilot har orienteret vores medlemmer om, at Lederne Søfart (LS) har udsendt meddelelse om et nyt forhandlingsresultat med Danpilot.


Det første forslag til en ny overenskomst blev stemt ned (90 % nej) af de tilbageværende lodsmedlemmer i LS.


I det nye oplæg fra Danpilot og Lederne Søfart er lønstigningerne justeret med i alt 0,2 % over tre år. Så er der flyttet rundt på overtidsbetalingen til noget som stadig er dårligere end den nuværende overenskomst – og så er de såkaldte tre Danpilot- dage fjernet.


Derudover må man forstå, at alt øvrigt fra den nedstemte overenskomst, fortsat er i dette nye forhandlingsresultat.


Fra DMP er opfordringen stadig, at LS-medlemmerne bør stemme nej.

Fem gode grunde til at stemme NEJ:


1 - Det nye forslag til overenskomst er stadig en klar forringelse af den nuværende overenskomst. Ved at stemme NEJ, forsætter en nuværende overenskomst med blandt andet automatisk lønregulering og bevarelse af det nuværende system for overtid.

2 - Den nye overenskomst indeholder mange nye regler for arbejdstid, hviletid og arbejdstid, som bygger på at der skal findes en fælles forståelse i den daglige disponering. ” Posen er blevet rystet” skriver LS. Det betyder også at Danpilot nu igen vil have det arbejdsretlige fortolkningsfortrin og kan udlægge den nye overenskomst, som de fortolker den. Ved uenighed, skal LS anlægge fællesmøder og faglige voldgifter for at ændre fortolkninger.

3 - Den nye overenskomst fjerner en del arbejdstid. Sådan at forstå, at lodserne ikke længere får arbejdstid ved hvile på tomandslodsninger eller ved udvidet rådighed på lodsstationerne. Dermed vender man tilbage mod en tilstand før 2018, hvor mange lodser var væk fra hjemmet i mange arbejdstimer udover almindelig årsnorm uden nogen kompensation – hverken i afspadsering eller kontant kompensation – og uden faktuel beskyttelse ved den almindelige 48 timers regel (da tiden ikke registreres som arbejdstid).

4 - I forsøget på at finde en billigere overtid, har man aftalt, at der ikke er nogen som helst overtidsbetaling for hvileperioder i land i forbindelse med overtidsopgaver. Dermed bliver det disponeringsmæssig billigt for Danpilot at have ”overtidslodser” på hvil ude på stationerne.

5 - Endelig fastholder LS og Danpilot den nye fravigelsesaftale for hviletid, arbejdstid og natarbejde. En aftale, som udnytter de nye rammer Søfartsstyrelsen har givet. Disse rammer er ulovlige. Hvilket DMP har klaget over. Det er vores klare opfattelse at også fravigelsesaftalen vil blive kendt ulovlig og bortfalde. Så hvorfor ikke blive på den nuværende overenskomst indtil DMP har fået afklaret i hvilket omfang lodser lovligt er sikret hvile, som alle andre arbejdstagere?


Presset Lederne Søfart Vi hører, at Lederne Søfart via de uofficielle kanaler presser deres tilbageværende medlemmer til at stemme JA med oplysninger om, at Danpilot har sagt at de ellers vil forhandle overenskomst med en tredje part, og at det ikke skulle være DMP.


"Vi har meget svært ved at forestille os, at det er sandt. Vores besked fra Danpilot har været, at Danpilot ville forhandle med Lederne Søfart, da det var dem man havde overenskomsten med. Hvis Danpilot ser Lederne Søfart for svage og med for lille opbakning, vil det i vores øjne være naturligt at vende sig mod DMP, hvor over 85 % af Danpilots ansatte lodser er organiseret" kommenterer Lars Sigvardt, formand


"Måtte det mod al forventning vise sig, at være rigtigt det Lederne Søfart kommunikerer, så har vi jo stadig fra DMP vores gode og helt legitime ret til at kræve overenskomst og varsle konflikt for at opnå overenskomst, sådan som dansk arbejdsret hjemler. "


"Det venter vi med. Sammen med vores medlemmer har vi besluttet først at få regelværket omkring lodsers hviletid, arbejdstid og natarbejde klarlagt. Således at lodser har en beskyttelse, som alle andre danskere i beredskabsjobs, uanset hvilket lodseri man er tilknyttet. En fælles standard, som sikrer at vi intern ikke skal konkurrere på vores arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed - og dermed ej heller på sejladssikkerheden".


"Indtil da løber den nuværende overenskomst videre. Den god nok, for nu, og bedre end det Lederne Søfart forsøger at igennem overfor deres medlemmer" afslutter Lars Sigvardt.

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page