top of page

Lodserne udskyder konfliktvarsel i højspændt situation.Danish Maritime Pilots besluttede i går på et ekstraordinært medlemsmøde om overenskomstsituationen med DanPilot ikke at varsle konflikt ved udgangen af oktober måned.

Statens lodsvirksomheds fortsatte afvisning af forhandlinger af en overenskomst med DMP, ville ellers have kastet lodsbetjeningen af skibsfarten igennem danske farvande samt til og fra dansk havn ud i konflikt.


”Henset til den nuværende situation i Østersøen og nære danske farvande med et stærkt øget trusselsbillede, eksplosioner og angreb mod kritisk infrastruktur i havet samt jamming af GPS satellitnavigation, er det ikke nu vi som lodser skal gå i arbejdskonflikt” udtaler Lars Sigvardt, formand i DMP.


På medlemsmødet var der fortsat opbakning til kravet om overenskomst med DanPilot samt til om nødvendigt at varsle konflikt senere, når situationen og sikkerhedsbilledet tillader det.

”Vi noterer os at DanPilot på trods af ønskerne fra os, deres medarbejdere, har valgt at indgå overenskomst med organisationen Lederne Søfart, som ikke repræsenterer mere end godt 30 lodser og ledere i DanPilot – ud af i alt ca. 175 lodser. En overenskomst med både massive forringelser af lodsernes vilkår samt ulovlige fravigelser på lønmodtagerbeskyttelsen af arbejdstid, hviletid og natarbejde” forsætter Lars Sigvardt.


Forsamlingen i DMP besluttede derfor også at bruge tiden til at afprøve juraen i den nye Lederne Søfart overenskomst, som kun 22 lodser ud af 175 har stemt ”ja” til.

DanPilot er 100 % ejet af staten og henhører under Erhvervsministeriet.


”Der hvor vi står i dagens Danmark med en højspændt situation og et folketingsvalg, hvor statsministeren er ude og tale de offentlige ansatte op, virker det absurd, at man med den anden hånd ser stort på den danske model og basal lovgivning i statens eget lodsfirma, ved at forhandle en overenskomst, der savner enhver form for kollektivet og legitimitet hos de ansatte lodser.” afslutter Lars Sigvardt.


Kontakt Lars Sigvardt: (+45) 2388 1171

Kontakt DMP: (+45) 2142 1306 / mail@maritimepilots.dk

------------

I de seneste måneder har det statslige lodsselskab Danpilot måttet ikke kunnet opfylde den lovbestemte forsyningspligt til alle skibe, som ønsker at få assistance af en dansk lods gennem danske bælter og farvande. På trods af et massivt overarbejde hos lodserne, hvoraf mange er nødt til at arbejde på deres fridage.

Krigen i Ukraine har ændret skibsfarten i vores område. Den russiske olieeksport flyder uhindret ud af Østersøen og finansierer Putins krig og Russerne har også øget eksporten af kul. Alle disse store skibe skal have/ønsker lods om bord ved passage af de snævre danske bælter.


Samtidig har krisen bevirket at EU-landene importerer gas, diesel og benzin fra andre steder i verden Alt i alt en øget trafik i danske farvande med store skibe.


Mange vestligt orienterede rederier er stoppet med at besejle Rusland, hvorfor mange skibe også er fra nye rederier og besætninger fra Kina og Fjernøsten, som aldrig har besejlet i området.

Læs også kronik om det danske lodssystem og en fejlslagen politik – optryk i Berlingske Tidende 28. juli 2022.

Kronik - juli 2022 - ikke alle skibe kan få lods
.pdf
Download PDF • 119KB

Comentarios


bottom of page