top of page

Indkaldelse til generalforsamling og "Lodsernes Dag"Danish Maritime Pilots afholder ordinær generalforsamling 7. marts 2023


Tirsdag den 7. marts - kl. 10.00 - ca. 15.00

First Grand Hotel Odense. Jernbanegade 18, 5000 C

Bestyrelsen indkalder hermed til ordinnær generalforsamling med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent

  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

  3. Godkendelse af regnskabet for det forløbne år

  4. Fastsættelse af kontingent

  5. Behandling af indkomne forslag

  6. Valg af bestyrelse.

  7. Valg af revisor

  8. Eventuelt

Medlemmet kan udstede fuldmagt til en anden til på sine vegne at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme. Et medlem kan ikke deltage i generalforsamlingen med mere end én fuldmagt udover sin egen stemme.


Program:


kl. 10-12 - Er en åben del, hvor alle interesserede lodser og lodsaspiranter i Danmark inviteres og meget velkomne til at komme.


Vi har aftalt at PFA kommer og holder et oplæg om vores pensionsordning (som jo er fælles for alle lodser i DK) og med fokus på muligheder for tilrettelæggelse af deltids- og seniorodrninger.


Vi har også et debatoplæg fra bestyrelsen (DMP) om styrkelsen af lodsernes sammenhold og indflydelse - enten i éen organisation eller ved samarbejde mellem organisationer.

Frokost - kl ca. 12-13 - for alle


Tilmelding - HER


kl 13-15 - Generalforsamling - kun for medlemmer i henhold til dagsorden ovenfor.

Ad. Bestyrelsesvalg

Frist for nye kandidater er den 15. januar ved mail til : mail@maritimepilots.dk

Formand Lars Sigvardt og Kasserer Magnus Niclasen genopstiller til bestyrelsen, mens bestyrelsesmedlem Carsten Madsen ikke umiddelbart ønsker genvalg.

Der skal derfor som minimum gerne findes én kandidat og gerne flere.

Ad. Forslag til behandling

Skal være indsendt senest 2 uger før generalforsamligen på mail til : mail@maritimepilots.dk

Nærmere information om dagen og udsendelse af materiale følger senere.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Comments


bottom of page