top of page

Generalforsamling 2022


DMP afholder årlig generalforsamling den 9. marts kl. 1000


Det foregår virtuelt på ZOOM via dette LINK som vil være åbent fra kl. 0900, så man i god tid kan få logget på og blive indskrevet.


Lykkedes du ikke med at komme på, eller har du andet behov for kontakt til dirigenten under møde så sms (eller ring) : 21 42 13 06Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Godkendelse af regnskabet for det forløbne år 4. Fastsættelse af kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. EMPA 7. Valg af bestyrelse. 8. Valg af revisor 9. Eventuelt


Ad 5: Forslag fra medlemmer til behandling under punkt 5 ”Indkomne forslag” skal være indgivet skriftligt ved elektronisk post (e-mail) til bestyrelsen senest 23. februar 2022


Ad 6: Bestyrelsen har sat medlemskab af European Maritime Pilots Association på dagsorden, da DMP er blevet opfordret af EMPA til at søge medlemskab. EMPA ønsker den største danske lodsforening repræsenteret. Bestyrelsen ser positivt på medlemskab af EMPA, hvor vi tidligere har støttet og påvirket lodsinteresserne i forhold til EU.

Ad 7:

Ole Poul Riis og Bo Otzen valgt ikke at genopstille. Torben Jakobsen genopstiller

Steen Neuchs Hansen og Mikael Hjort Samuelsen nyopstiller og indtræder i bestyrelsen.


Bestyrelsen vil derefter bestå af:

Valggruppe 1 (2021-2023): Lars Sigvardt, Magnus Niclasen og Carsten Møller Madsen Valggruppe 2 (2022-2024): Torben Jakobsen, Steen Neuchs Hansen og Mikael Hjort SamuelsenVel mødt Bestyrelsen

Comments


bottom of page