top of page

Det handler om mere end blot overenskomster.


Med foreløbigt 130 medlemmer ser Danish Maritime Pilot frem mod de nye mål, som foreningens kommende generalforsamling vil sætte. Det handler i mine øjne om mere end blot overenskomster, siger formand Lars Sigvardt.


I weekenden sendte Danish Maritime Pilots (DMP) materialet til generalforsamlingen 26. november til sine foreløbige 130 medlemmer. Formålet med den ekstraordinære generalforsamling er at udvide DMP til en ”full service” organisation og fagforening for alle danske lodser.

Bestyrelsen har fremlagt forslag til vedtægtsændringer, budget og kontingent. Med et fremadrettet kontingent på 500 kr. pr måned viser tallene og materialet, at DMP kan bygge en stærk organisation af lodser, hvor man også kan opbygge den nødvendige kapital.


Fælles om overenskomster Med 130 medlemmer mangler den sidste fjerdedel af lodserne at tage stilling til DMP og ønsket om at være en selvstændig organisation. I denne fase er der meget debat i kredsen af lodser omkring overenskomst, forhandlingsret og antal medlemmer.


-Jeg forstår til fulde vigtigheden af overenskomster. Os der sidder i bestyrelsen, har selv været med til at forhandle den nuværende overenskomst med Danpilot - og den vil vi til enhver tid forsvare, indleder Lars Sigvardt, formand i DMP.

-Vi mener det er vigtigt at holde en samlet overenskomst med Danpilot, der rummer alle lodser, uanset om man er mest er havnelods eller mest er ude i gennemsejlingen.


Overenskomsten giver måske forskellige forhold i tørn, arbejdsbelastning og overtid fra lods til lods, men holder Danpilot lodser samlet som én samlet gruppe. Det er vigtigst. Vi ønsker ikke at splitte det op i lokalaftaler. Den som er havnelods i dag, er måske transitlods næste år.


-Vi ønsker også at samle de øvrige lodserier ind i forhandlingsfælleskab. Derfor hilser vi alle lodser velkommen i DMP.


-Begge dele, fordi vi mener de basale vilkår for lodser i forhold til deres arbejdstid, hviletid, fatigue, sundhed og sikkerhed skal være i orden. Det skal vi som lodser ikke konkurrere på. Der skal være ens regler, som Søfartsstyrelsen kan føre et nemt og konsekvent tilsyn med. Det er overenskomsternes opgave, udover at sikre vores medlemmer et godt job og en god løn, forklarer Lars Sigvardt.


Men vi skal sikre fremtiden Fokus med DMP er dog primært at give lodserne en større vægt og stemme i det politiske arbejde. Det handler om at sikre de danske lodsers overlevelse som erhverv og profession.


Målet er enten at rulle liberaliseringen og markedsåbningen af den danske lodsservice tilbage eller sikre at de nuværende private lodsvirksomheder indgår i en national strategi om en sikker og kompetent lodsservice i Danmark, hvor vi ikke inviterer udenlandske firmaer ind på det danske lodsmarked med billig arbejdskraft og uden tydelige krav til sikkerhed, kompetencer og forsyningspligt.


-Hvis vi ikke lykkes med det, er det lige meget hvor gode vores overenskomster er, og hvem der forhandler dem. Derfor er DMP dannet med et klart formål om politisk slagkraft, afslutter Lars Sigvardt.

Comentários


bottom of page