top of page

Vi tror på, at alle danske lodser og kommende lodser har brug for at stå sammen for at bevare ”lodsen” som en uafhængig faglig nautisk rådgiver og specialist.

Vi har gennem de senere år set en stigende markedsåbning og liberalisering af lodsservicen til skibsfarten i transit eller til og fra danske havne.

En udvikling vi skal håndtere og udvikle uden at vi som profession svækker fagligheden, mindsker beredskabet og skaber en økonomisk afhængighed mellem lodsvirksomhederne og deres kunder, der presser arbejdsmiljøet, mindsker den faglige selvstændighed og uafhængighed for den enkelte lods i den enkelte situation.

For at påvirke udviklingen i en retning, hvor sejladssikkerheden altid har den højeste prioritet og hvor Danmarks samfundsmæssige interesser i egne farvande er sikret, har vi dannet Danish Maritime Pilots. 

Danish Maritime Pilots er til for dig, der arbejder som lods, har været lods eller har et ønske om at blive lods i den maritime branche – uanset om du er ansat lods eller driver selvstændig virksomhed som lods.

Vi støtter og varetager alle vores medlemmers individuelle interesser, som lods.

 

Vi arbejder fælles for vores interesser og profession, som lodser, gennem overenskomster og forhandlinger  samt udadtil i forhold til offentligheden, politikere, myndigheder og det maritime erhverv.

DANISH MARITIME

PILOTS

SENESTE NYT:

generalforsamling
vedtog énstemmigt at DMP indtræder i

Serviceforbundet  Læs mere Her

(+45) 23 88 11 71

bottom of page