top of page

Usikkerhed om Lederne Søfart


Danish Maritime Pilots er nu vokset til 125 medlemmer og opfordrer til opmærksomhed og forsigtighed i forhold til Lederne Søfarts intentioner om lokalaftaler.


Med 125 medlemmer er Danish Maritime Pilots (DMP) den største organisation for lodser i Danmark.

Efter generalforsamlingen den 26. november 2020 har besluttet den vedtægtsmæssige udvikling af DMP til en organisation og forhandlingsberettiget fagforening for alle lodser i Danmark med fuld medlemsservice, overenskomster og en politisk stemme – er det forventningen at DMP vil vokse med de sidste medlemmer.


”Indtil da er vi forundret over at Lederne Søfart tager initiativ til nye aftaler med Danpilot, når det er tydeligt at Lederne Søfart ikke længere har tilliden og legitimiteten fra de ansatte lodser i Danpilot” udtaler Torben Jakobsen, bestyrelsesmedlem i DMP og tillidsmand for lodserne i Danpilot.


På de møder Lederne Søfart kalder ind til, virker det som om man igen vil fremføre en strategi om lokalaftaler. Strategien med lokalaftaler, indenfor fx Danpilot, har før været fremført af Lederne Søfart i samarbejde med den daværende ledelse i Danpilot, og blev afvist af medlemmerne i Danske Lodser.


- I DMP ser vi ikke en vej med lokalaftaler. Vi tror på én samlet overenskomst for alle lodser i Danpilot. Det er yderligere vores ambition at grundmodellen i Danpilot overenskomsten skal spredes ud til de øvrige lodserier – Limfjord Pilot og Danish Pilot Service. Det giver ingen mening at lodserne internt skal konkurrere på løn og ansættelsesvilkår. Vi skal heller ikke konkurrere indbyrdes med vores arbejdsmiljø, sikkerhed og hviletid.


- Konkurrencen, hvis der skal være en sådan i markedet, må være mellem lodsvirksomhederne. Ligesom på mange andre områder, hvor fx rederier fint kan konkurrere på en fælles hovedoverenskomst for styrmænd, forklarer Torben Jakobsen


Konkret har Lederne Søfart indgået en Corona relateret særaftale med Danpilot, hvor lodser med overskredet hviletid nu kan rejse hjem eller til en anden lodsstation.


- Det giver naturligvis ikke mening at klumpe lodserne sammen på lodsstationerne i disse coronatider. Vi indgik derfor også en lignende aftale under den førte bølge Coronasmitte-udbrud, da vi var bestyrelse i Danske Lodser, men det var til at lodsen kunne rejse hjem, nu ser vi en Lederne Søfart aftale om at man kan rejse til en anden lodsstation til endnu et anvist hvil


- Med andre ord åbner de op for længere hvil uden rådighedsforpligtelse end overenskomstens 11 timer. Det betyder at lodserne gratis skal aflevere deres fritid i hjemmet til Danpilot.

- Man bryder tillige loven, ved at tillade et ”kompenserende hvil” på arbejdspladsen (lodsstation). Det kan og må man ikke. Coronavirus er jo ikke force majeure. Loven gælder stadig.

- Det næste bliver vel sagtens at Lederne Søfart indgår aftaler om øget afspadsering med kort varsel.


- Carsten og jeg er som tillidsmænd afskåret fra at deltage i Lederne Søfarts medlemsmøder for lodser, da vi er ekskluderet. Men vi opfordrer vores medlemmer og kommende medlemmer til at holde tungen lige i munden, så Lederne Søfart ikke får sendt lodsernes aftaler ud på en glidebane, afslutter Torben Jakobsen


Danish Maritime Pilots holder generalforsamling den 26. november læs mere HER


Comentarios


bottom of page