top of page

Skibet er sat i søen - nu må lodserne gå om bord

Lars Sigvardt vil som formand for Danish Maritime Pilots opfordre alle lodser til at støtte op om initiativet. Vi må erkende at vi som lodser kun er os selv, vores egne kræfter og vores egne penge, mener han.


Det ligger Danish Maritime Pilots bestyrelsesformand særligt på hjerte, at lodserne kommer overens med at man kun kan forvente at gøre en forskel, hvis man handler selv.

- Det er ingen hemmelighed blandt lodserne, at vores konstruktion med Danske Lodser inde i Lederne Søfart, som igen ligger under Ledernes Hovedorganisation, ikke har fungeret. Det handler både om de dygtige, vidende og lodsfaglige medarbejdere vi havde i Søfartens Ledere, som vi ikke længere har i Lederne Søfart, og om at Lederne Søfart er for nedadgående i medlemstal og økonomi.


- Fra bestyrelsen i Danske Lodser foreslog vi på et ekstraordinært årsmøde i januar, at Danske Lodser trådte ud af Lederne Søfart, som den selvstændige forening vi er og altid har været. Det mener vi fra bestyrelsen for Danske Lodser stadig vil være den rigtige beslutning. Vi var glade for den store opbakning på årsmødet i januar, hvor vi sammen besluttede at trykprøve vores samarbede med Lederne Søfart.

- I drøftelserne med Lederne Søfart har flere modeller været i spil siden februar. Det er dog ikke lykkedes at få andet udspil, end at vores selvstændighed ikke anerkendes og at vi kan indbetale et ekstra kontingent målrettet til vores aktiviteter.

- Vi erkender, at der lige nu ikke er anden vej frem end at lodserne må til lommerne og løse tingene selv. Vi vil dog hellere gøre det som os selv i vores egen støtteforening - hvor vi selv bestemmer over pengene og hvor vi kan tilknytte de bedste eksperter og de personer vi ønsker.


- Med egen forening, hjemmeside, økonomi og nyhedsplatform får vi i det hele taget muligheden for at arbejde hurtigere samt mere fleksibelt, som en støtte til vores eget Danske Lodser samt til både European Maritime Pilots Association (EMPA) og International Maritime Pilots Association (IMPA), forklarer Lars Sigvardt.


Ikke tid til selvstændighed

I stedet for at presse på for selvstændighed og Danske Lodsers udtræden af Lederne Søfart, har bestyrelsen i Danske Lodser stiftet støtteforeningen Danish Maritime Pilots (DMP).


- Der sker bare så mange ting på lodsområdet, der har kæmpe betydning for vores lille niche-erhverv. Særligt for den enkelte lods' fremtid, job og faglighed. Det betyder at vi ikke lige nu har ressourcer til at skulle kæmpe for vores selvstændighed. Vi har vigtigere ting, udtaler Lars Sigvardt.


- Etableringen af DMP er et udtryk for virkeligheden. Hvis vi skal bevare vores hidtidige aktivitetsniveau og gerne kunne øge det - nu hvor fremtiden for os lodser er under kraftig påvirkning fra mange sider og interesser - så må vi gøre det selv. Der er ingen, der gør noget arbejde for os. Derfor er DMP også en god test af os selv - om lodserne hver især er villige til at løfte sammen - samt om vi er klar til at skyde både energi, interesse og lidt ekstra økonomi ind i fælleskabet, afslutter Lars Sigvardt på vegne af en samlet bestyrelse.


Du kan melde dig ind - HER

Comments


bottom of page