top of page

Pressemeddelelse: Lederne Søfart ekskluderer Danske Lodser bestyrelse


Uden varsel: Den samlede bestyrelse i Danske Lodser er blevet ekskluderet af Lederne Søfart


Hele den netop genvalgte bestyrelse i foreningen Danske Lodser er i dag, og med øjeblikkelig virkning, blevet ekskluderet af fagforeningen Lederne Søfart, der er en del af Ledernes Hovedorganisation.

Som en konsekvens af eksklusionen, er de pågældende lodser også umiddelbart afskåret fra at fortsætte deres virke i Danske Lodser, da det forudsætter medlemskab af Lederne Søfart.

- Vi kan i hvert fald konstatere at Lederne Søfart har lukket for vores adgang til domænet danskelodser.dk, som vi bruger til at kommunikere med vores medlemmer, siger formand for Danske Lodser, Lars Sigvardt,

Den nu ekskluderede bestyrelse var netop blevet genvalgt på Danske Lodsers årsmøde den 7. oktober.

To af de ekskluderede bestyrelsesmedlemmer er desuden tillidsmænd for lodserne i DanPilot.

Medlemskab af Lederne Søfart kræver medlemskab af Ledernes Hovedorganisation, men ingen af de ekskluderede medlemmer er blevet orienteret om, hvorvidt eksklusionen også gælder deres medlemskab af Lederne.

Lederne Søfarts begrundelse

Den begrundelse de ekskluderede lodser har fået fra Lederne Søfart er:

1) At de som bestyrelse på to årsmøder i Danske Lodser – den 7. januar og den 7. oktober i år – har udtalt, at de ønsker at Danske Lodser vender tilbage til at være en selvstændig organisation, og

2) At de samarbejder med en konkurrerende organisation.

Lars Sigvardt forklarer:

  • Det er korrekt, at vi mener Danske Lodser vil være bedre stillet som en selvstændig organisation, da vi som gruppe ikke længere kan modtage tilstrækkelig faglig og politisk bistand og rådgivning fra Lederne Søfart.

  • Det er korrekt, at vi er utilfredse med, at Lederne Søfart uden om Danske Lodser har forhandlet og indgået overenskomst med lodsvirksomheden Danish Maritime Pilots. Efter at Danske Lodsers medlemmer i 2018, ved afgivelse af konfliktvarsel, kæmpede os til en ny og bedre overenskomst med Danpilot.

  • Det er ikke korrekt, at vi samarbejder med en konkurrerende organisation. Fakta er, at vi har taget initiativ til dannelsen af støtteforeningen “Danish Maritime Pilots”, hvis vedtægtsbestemte formål er at støtte arbejdet i Danske Lodser med økonomi, faglig bistand og interessevaretagelse. For at bakke op om det formål, kan Danske Lodsers medlemmer slutte op og betale et ekstra kontingent til "Danish Maritime Pilots”, og derigennem styrke lodsernes interessevaretagelse

Skuffet over manglende dialog

- Jeg er overrasket over, at demokratiet har fået det så dårligt i Lederne Søfart, at vi i Danske Lodser ikke åbent må tale om, hvordan Lederne Søfarts bestyrelse driver foreningen. Det har længe været et åbenlyst problem for Lederne Søfart at understøtte lodserne både fagligt og økonomisk, ligesom Lederne Søfart ikke længere har kræfterne til at varetage lodsernes interesser, siger Lars Sigvardt.

- Derfor er det vel legitimt at diskutere – hvilket vi har gjort – om Danske Lodser igen burde være en selvstændig forening, og hvor skulle vi gøre det andet end på Danske Lodsers årsmøder, som foreskrevet i foreningens vedtægter?

Ekskluderet uden varsel efter 43 års medlemskab

- Jeg er målløs over uden forudgående dialog at blive ekskluderet af den organisation jeg har været medlem af i 43 år, siden jeg meldte mig ind som en 17-årig knægt,” siger Danske Lodsers næstformand, Ole Poul Riis,


Nu vil vi sætte os sammen og finde ud af, hvilken vej vi skal vælge for lodserne. Vi er ikke afsat af Danske Lodsers medlemmer – de har derimod valgt os som deres bestyrelse.

———————

Danske Lodsers nu ekskluderede bestyrelse består af:

Lars Sigvardt, formand. Ole Poul Riis, næstformand.

Magnus Niclasen, bestyrelsesmedlem.

Torben Jakobsen, bestyrelsesmedlem og tillidsmand for lodserne i Danpilot. Carsten Dyhre, bestyrelsesmedlem og tillidsmand for lodserne i Danpilot. Bo Otzen, bestyrelsesmedlem.

———————

For yderligere oplysninger:

Lars Sigvardt

(+45) 23 88 11 71


Comments


bottom of page