top of page

Nu skal lodsområdet følge lovgivningen. DMP i stor klage til Søfartsstyrelsen.


Danish Maritime Pilots har sendt en alvorlig klage til Søfartsstyrelse, idet den nye vejledning om mulige fravigelser fra reglen om 11 timers hvile i døgnet går alt for langt. Vejledningen er på flere punkter i strid med dansk lovgivning samt EU-retslige regler. Inden organisationen kræver overenskomster på lodsområdet, vil DMP sikre en ens standard for alle lodser i alle lodserier på hviletid, arbejdstid og reglerne for natarbejde.


”Nu må det stoppe. Vi har siden liberaliseringen og markedsåbningen på lodsområdet set, at de forskellige mere eller mindre statslige og private lodserier ønsker større og større fleksibilitet fra deres ansatte lodser, for at kunne tilbyde lavere priser og stjæle kunder fra hinanden. Det har nu nået et omfang hvor lodsernes helt almindelige krav på 11 timers hvile i døgnet bliver alvorligt krænket.” indleder Lars Sigvardt formand i Danish Maritime Pilots.


Han forklarer videre:


”Senest har Søfartsstyrelsen, som myndighed på området ført an med en vejledning om hvor meget man kan reducere lodsernes daglige hvile. Den går endnu længere, ned end hvad der tidligere har været aftalt. Det er en vejledning, som er i strid med dansk ret og EU-lovgivning samt i strid med de helt specifikke voldgifter, der ligger på lodsområdet fra 2020 og som er afsagt af en Højesteretsdommer”


Læs hele klagen til Søfartsstyrelsen :

DMP klage til SFS over vejledning om hviltidsaftaler
.pdf
Download PDF • 453KB


Hvilke interesser har Søfartsstyrelsen? DMP har også i klagen problematiseret, at Søfartsstyrelsen reelt ikke har mere fokus på lodsernes arbejdsmiljø, sundhed og sikkerhed, end tilfældet er i den nye vejledning, og har i klagen gjort Søfartsstyrelsen opmærksom på dens ansvar og opgaver efter Lodslovens §17.


”Vi undrer os i klagen over, at Søfartsstyrelsen ikke følger den praksis Arbejdstilsynet har på det øvrige danske arbejdsmarked samt at man heller ikke følger den helt særlige retspraksis, der ligger på lodsområdet fra de faglige voldgifter tilbage i 2020”.


”Det virker helt modsat. Som om Søfartsstyrelsen mere tænker på lodsvirksomhedernes forretning og økonomi, end om skibenes får en udhvilet og frisk lods – eller endnu værre om lodsen har et sundt og sikkert arbejdsmiljø."


”Påfaldende er det i hvert fald, at den nye vejledning er kommet lige inden Erhvervsministeriets egen lodsvirksomhed Danpilot skulle forhandle overenskomst med Lederne Søfart – og at vi nu kan se, at alle de ny forringelser er implementeret af Lederne Søfart og Danpilot.” forklarer Lars Sigvardt.


En standard for alle DMP er den største lodsforening i Danmark og organiserer 85 % af lodserne i fx Danpilot. Men inden organisationen vil kræve overenskomst for Danpilot, hvilket de helt lovligt kan uafhængig af den overenskomst Danpilot har med Lederne Søfart, ønsker DMP at kæmpe for en ens standard for alle lodsers hviletid og arbejdstid i alle lodserier i Danmark.


”Det er jo helt naturligt, at danske lodser i den daglig operation skal være parate til at reducerer og eller udskyde de 11 timers hvile, men det skal gøres med måde – og med respekt for, at lodsens primære rolle altid er sejladssikkerheden. Derfor skal den basis, der handler om lodsers hvile, være ens for alle – og ikke nået som lodsvirksomhederne skal kunne konkurrere på.”


”Derfor er det i første omgang vigtigst, at få Søfartsstyrelsen til at indse deres rolle, og at de som Lodstilsyn og myndighed skal have en standard, der både beskytter lodsernes sundhed og helbred samt sejladssikkerheden. Når det er på plads, vil vi gå i gang med at få overenskomsterne på plads - og ikke kun i Danpilot.” udtaler Lars Sigvardt.


Mulig retssag DMP har i klagen opfordret Søfartsstyrelsen til at trække deres vejledning tilbage, da den sætter en ulovlig standard. DMP har også bedt styrelsen trække eventuelle godkendte fravigelsesaftaler tilbage, som er udstedt efter den nye vejledning.


Hvis styrelsen ikke gør det, og hvis fx Danpilot får en ny fravigelsesaftale med Lederne Søfart, vil DMP anlægge en retssag - baseret på dokumenteret fakta - for ulovlig tilrettelæggelse af arbejdstid og hviletiden. Det kan blive en retssag for en eller flere lodser, som bliver ”ulovligt arbejdstidstilrettelagt” i den daglige operation af Danpilot.


”Vi tror ikke det kommer dertil. Indledningsvis har vi været i kontakt med Folketingets Ombudsmand, der har oplyst at de ikke kan behandle vores klage over Søfartsstyrelsens vejledning, førend vi har klaget til Søfartsstyrelsen og siden Beskæftigelsesministeriet”


” I første omgang har vi udarbejdet en god og grundig klage i samarbejde med et advokatfirma, som er specialister på området. Så det kan jo sagtens være tingene bliver løst i god ro og orden sammen med Søfartsstyrelsen i første instans” afslutter Lars Sigvardt.

Kommentare


bottom of page