top of page

Nu er vi 114 - flere medlemmer er på vej.Vi er tilfredse med udviklingen og taknemmelige for opbakningen. Læs også mere om politik, overenskomster, tillidsrepræsentanter, medlemsservice og generalforsamling


Efter den store medlemsopbakning i dagene efter Lederne Søfarts bestyrelse havde ekskluderet Danske Lodsers medlemsvalgte bestyrelse, er væksten i medlemmer og opbakning fortsat.


- Tempoet er dalet lidt. Det er også meget forståeligt, at nogle tager sig længere tid til lige at fordøje alt det nye og søge viden inden man træffer sit valg. Det gode er, at alle kontakter os med deres spørgsmål, så vi kan have en dialog om både det der skete og hvad fremtiden skal bringe for os lodser - som én gruppe, indleder Lars Sigvardt, formand for Danish Maritime Pilots.


Med 114 medlemmer udgør Danish Maritime Pilots (DMP) allerede en klar majoritet af de ca 190 danske lodser. I den daglige kommunikation i bestyrelse, med medlemmer og "endnu ikke" medlemmer er der en fælles opfattelse af udviklingen forpligter.


- Vi er bestemt ikke i mål endnu. Der er stor enighed om, at vi hurtigst muligt skal nå til hvor vi var i Danske Lodser, inden det blev kortsluttet af Lederne Søfart. Der fra skal vi så videre med ambitioner for lodspolitiske mål og vores udvikling til én organisation for alle lodser - uanset virksomhed, udtaler Lars Sigvardt på vegne af en samlet bestyrelse.


I dette nyhedsbrev kan du læse mere fakta:


Udviklingen I det seneste nyhedsbrev fra Lederne Søfart til lodser skriver Direktør Sune Blinkenberg, at bestyrelsen i Danske Lodser "ikke kun har brugt deres mandat til at underkende og modarbejde foreningens fælles struktur, men også brugt flere midler end aftalt" citat slut.

Fakta er, at den nu ekskluderede bestyrelse naturligt kun har haft et mål, nemlig at arbejde 100 % for lods interesser. Fakta er også, at bestyrelsen efter dannelsen af Lederne Søfart i lang tid har måttet lægge mange ressourcer i arbejdet.

- Efter bestyrelsen i Lederne Søfart meget overraskende og helt uden varsel, også for bestyrelsen i Danske Lodser, opsagde samarbejdet med daværende direktør Fritz Ganzhorn i oktober 2018 (på dagen for Lederne Søfarts åbning), måtte vi klare os selv, forklarer Lars Sigvardt.


- Fritz havde arbejdet for Danske Lodser siden 1999, siddet med i Lodslovsudvalget i 2004, varetaget Danske Lodsers politiske interesser imod en fuld markedsåbning siden 2006, forhandlet begge overenskomster med Danpilot i 2007 og 2018. Så al viden og kompetencer i Lederne Søfart stoppede med dags varsel.


- At daværende formand i Lederne Søfart Bjarne Cæsar Jensen slog ud med armene økonomisk, sagde at man ville sikre Danske Lodser den bedste hjælp til både de fortolkningsstridigheder, der var med Danpilot (nu løst ved faglig voldgift) og til det politiske arbejde - når Fritz Ganzhorn ikke var der - kan ikke være vores fejl i Danske Lodser


- At opgaverne ikke kunne løses af Lederne Søfart og Ledernes Hovedorganisation, uden at bruge økonomiske midler til eksterne advokater, og at vi måtte klare alt politisk arbejde i København selv - er heller ikke vores disposition. Det er til gengæld fakta på hvad Lederne Søfart og Ledernes Hovedorganisation, på trods af samlet næsten 150.000 medlemmer, ikke kan - eller hvor lidt vi som lodser betyder for dem i det store billede.


- Derfor er fakta, at vores projekt i DMP er både rigtigt og nødvendigt. Der er kun lodserne selv til at klare lodsproblemer. Frihed og sammenhold er de vigtigste værdier, hvis vi vil noget som lodser, afslutter Lars Sigvardt


Overenskomster

Lederne Søfart udtaler, at de stadig er den overenskomstbærende organisation.


Fakta er at DMP vil blive overenskomstbærende organisation for alle lodser i alle lodsvirksomheder. Det kræver at lodserne fra alle lodsvirksomheder fortsat melder sig ind i DMP, således at DMP har den absolutte opbakning fra de ansatte lodser.


-Når det er nået, vil vi i god ro og orden tage kontakt til alle lodsvirksomheder, bede om at få og indgå overenskomsterne. Det ligger i den danske model, at alle organisationer kan ønske at opnå overenskomst på deres område. Hvorvidt man så indgår overenskomst, afhænger af om virksomheden vil indgå overenskomst eller om de ansatte og deres organisation må varsle konflikt, forklarer Torben Jakobsen, bestyrelsesmedlem.


- Hvis alle lodser, eller en absolut majoritet, fortsætter med at melde sig i DMP og samtidigt ud af Lederne Søfart, så er det hver gang to skridt i den rigtige retning. Dermed vil vi hurtigt være på sikker grund til, uden konflikt, at få vores overenskomster tilbage samt tegne helt nye, afslutter Torben.

Tillidsrepræsentanter i Danpilot

Lederne Søfart udtaler også at de snart vil informere om valg af nye tillidsrepræsentanter og suppleanter for lodserne i Danpilot.


Indtil den pludselige eksklusion, var Carsten Dyhre og Torben Jakobsen tillidsmændene for Danpilots lodser gennem flere år.


- Mange har spurgt om ikke vi kan fortsætte, og om ikke lodserne i Danpilot kunne vælge os.


- Fakta er at vi fortsat rigtigt gerne vil hjælpe vores kolleger og fortsætte det samarbejde vi har haft med Danpilot. Fakta er nok også, at det vil Lederne Søfart ikke acceptere. Vi er jo blevet ekskluderet. Til gengæld ser vi frem til, efter generalforsamlingen og styrkelsen af DMP til en fagforening for alle lodser, igen at stille op som tillidsmænd for DMP lodserne i Danpilot - hvis de vælger os, fortæller Carsten og Torben.Medlemsservice

Nogle spørger efter deres udmeldelse af Lederne Søfart og ind i DMP, hvordan vi gør det med den individuelle medlemsservice. "Fagforeningsdelen" udover overenskomster og politisk arbejde i DMP.


- Nogle har allerede valgt at melde sig ind i Maritime People Club, som netop leverer god rådgivning til alle maritime professionelle om jura, skat, job og karriere. Det har den fordel at Fritz Ganzhorn, der kender lodsområdet og er jurist, samt skatterådgiver Jytte Hjorth begge er rådgivere i Maritime People Club. Dertil arbejder de sammen med eksterne advokater til deres medlemmer.


- Fakta er at vi i DMP ønsker en samlet og fuld service til vores medlemmer. Vi er derfor i dialog med Maritime People Clubs bestyrelse om hvordan vi sammen, kan understøtte og hjælpe hinanden som samarbejdende selvstændige foreninger, og dermed sikre en god og personlig medlemsservice


Generalforsamling Alt ovenstående er vi ved at sætte sammen til den kommende generalforsamling i DMP den 26. november, hvor vi sammen med medlemmerne vil forme DMP i vedtægter og andre beslutninger til en ny selvstændig og uafhængig lodsorganisation i Danmark. Herunder medlemskab af EMPA og IMPA, bestyrelsens størrelse og valg til bestyrelsen.


DMP vedtægter foreskriver, at generalforsamling kan afholdes virtuelt.


- Vi håber endnu flere vil melde sig i DMP og være med til at skabe fremtiden, afslutter Lars Sigvardt, formand.Comments


bottom of page