top of page

Fuldt etableret og nye mål for Danish Maritime Pilots.


Generalforsamlingen tog i dag skridtene til etablering af Danmarks nye selvstændige forening for lodser. Nu ser lodserne fremad mod flere medlemmer og et stærkt fællesskab


Danish Maritime Pilots har i dag afholdt ekstraordinær generalforsamling. Hele 79 medlemmer ud af den nye organisations nuværende 132 medlemmer var samlet virtuelt for at tage stilling til foreningens udvikling efter Lederne Søfart meldte hårdt ud mod lodsernes tidligere forening Danske Lodser, ved at ekskludere og afsætte lodsernes valgte bestyrelse.


Forsamlingen har i dag enstemmigt ændret vedtægterne for Danish Maritime Pilots (DMP) og dermed skabt Danmarks nye selvstændige organisation og fagforening for alle lodser.


Der var fuld enighed om at DMP fremadrettet skal forhandle og tegne overenskomster med alle nuværende og nye lodsvirksomheder. Samt at DMP skal agere fagligt og politisk i forhold til lodsers arbejdsvilkår, profession, uddannelse, erhvervsvilkår og lovgivning samt værne om sejladssikkerheden i Danmark og tilstødende farvande.


Kontingent

Generalforsamlingen fastsatte et kontingent på 500 kr. pr måned, der skaber et godt økonomisk fundament under foreningen. Herunder også at forening bliver en ”full service” organisation med administration, medlemsservice og juridisk bistand til medlemmerne.


Samarbejde

Yderligere behandlede generalforsamlingen muligheden for at blive en del af FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation), særligt med henblik på støtte omkring arbejdsret, overenskomster og ikke mindst de fælles interesser omkring vagt, ophold udenfor hjemmet, arbejdstid og hviletid, som lodser deler med andre faggrupper der arbejder i et beredskab – fx indenfor sygehus, ambulancer, forsvar mv. Bestyrelsen blev bemyndiget til at arbejde videre med det.


Spørgsmålet om og hvornår DMP skal søge optagelse i henholdsvis EMPA (European Maritime Pilots Association) og IMPA (International Maritime Pilots Association) blev udskudt til generalforsamlingen i 2021. DMP ønsker i første omgang at bruge kræfter og økonomi på at få de sidste lodser om bord som medlemmer og etablere forhandlingen af overenskomsterne for lodser.


God stemning

Mange medlemmer tjekkede i dag ind på ZOOM til virtuel generalforsamling. En form, der gav flere mulighed for at deltage end normalt til fysiske møder. Lodserne er jo ofte på farten.


”Der var en meget positiv stemning på generalforsamlingen. Det var første gang vi gennemførte det virtuelt. Det gik godt - fantastisk at hele 79 medlemmer var repræsenteret”, indleder Lars Sigvardt, formand for Danish Maritime Pilots.


”Jeg synes der var en god stemning af solidaritet og sammenhold om noget nyt, men også et ønske om at ville og kunne mere end i Danske Lodser. Særligt i forhold til at favne bredere, så det ikke kun er for Danpilot lodser, men alle lodser i de øvrige private og kommunale lodserier”.


Flere medlemmer

Der var en god debat om at få flere lodser til at tage et aktivt valg, og enighed om at DMP skal forklare både hvorfor man skal være medlem i DMP, men også vigtigheden af kun at stå i én forening - af hensyn til at opnå forhandlingsret samt maksimal vægt og indflydelse.

”Vi ønsker naturligvis at få flere medlemmer. Alle i dag, var også klar over vigtigheden af, at man ikke kun melder sig ind i DMP, men også at man ikke bliver stående i Lederne Søfart. I opgøret om hvem der skal have forhandlingsretten, er det vigtigt ikke at blive talt med begge steder”.


”Der var stor enighed om, at valg af forening, er den enkeltes valg. Det ønsker vi at respektere. Det var dog også klart, at det for medlemmerne i DMP handler om, at solidariteten ikke er statisk. At der er ikke monopol på at være ”solidariteten”, ligesom der ikke er monopol på hvilke fagforeninger der har overenskomster og forhandlingsret. Nu udgør DMP et klart flertal i af alle lodser. Det er ét klart udtryk for solidaritet. Derfor inviterer vi også de sidste lodser til at komme med og gøre solidariteten endnu større og stærkere”, udtaler Lars Sigvardt.Der var ikke valg til bestyrelsen. Der er ordinært nyvalg til bestyrelsen lige efter årsskiftet og frem til den ordinære generalforsamling i marts 2021.


Generalforsamlingen vedtog også at foreningens danske binavn skal være ”Dansk Lodsforening”. Dermed markerer lodserne deres udtrædelse af Lederne Søfart og vender tilbage til deres oprindelige navn fra foreningens stiftelse i 1921, og før man i 1992 indtrådte som ”Danske Lodser” i Dansk Navigatørforening, nu Lederne Søfart.


I den forbindelse er der også et arbejde i gang med at skifte logo – inspireret af det gamle logo fra 1921 (se indsat billede)


Kontakt:

Lars Sigvardt Formand (+45) 23 88 11 71


Comments


bottom of page