top of page

Et selvstændigt DMP


Ved siden af overenskomsterne er DMP’s vigtigste mål at give lodserne større vægt og en klar stemme i det politiske arbejde. Det handler om at sikre de danske lodsers overlevelse som erhverv og profession. Hvorfor det kræver et selvstændigt DMP.


Målet for DMP efter generalforsamlingen bliver at få de sidste medlemmer med. Derved kan DMP stille og roligt overtage forhandlingsretten og overenskomsterne.


Fokus med DMP er dog primært at give lodserne en større vægt og stemme i det politiske arbejde. Det handler om at sikre de danske lodsers overlevelse som erhverv og profession. Målet er enten at rulle liberaliseringen og markedsåbningen af den danske lodsservice tilbage eller sikre at de nuværende private lodsvirksomheder indgår i en national strategi om en sikker og kompetent lodsservice i Danmark, hvor vi ikke inviterer udenlandske firmaer ind på det danske lodsmarked med billig arbejdskraft og uden tydelige krav til sikkerhed, kompetencer og forsyningspligt.

-Hvis vi ikke lykkes med at sikre vores job og profession, som et stærkt dansk erhverv, er det lige meget hvor gode vores overenskomster er, og hvem der forhandler dem. Derfor er DMP dannet med et klart formål om politisk slagkraft, udtaler Lars Sigvardt.


Hvad skete der Nogle lodser spørger DMP om det nu også var nødvendigt at danne en selvstændig organisation. Andre efterspørger en redegørelse af hvad der gik galt, og stiller spørgsmål om det hele bunder i nogle personlige uenigheder mellem Danske Lodser og Lederne Søfart.


-Som tidligere nævnt har det hos os, der udgjorde bestyrelsen i Danske Lodser, primært handlet om det politiske arbejde efter Danpilot overenskomsten kom i hus i 2018. Vi har arbejdet selvstændigt, fordi der siden efteråret 2018 ingen hjælp, bistand og rådgivning har været at hente i Lederne Søfart eller i Ledernes Hovedorganisation. Samfundet, det maritime erhverv og det politiske system kører døgnet rundt, alle ugens dage, hele året. Der er ingen der venter på at Lederne Søfart finder deres søben i en ny struktur. Derfor gjorde vi noget, forklarer Lars Sigvardt.


-Det samme gjaldt det fagretslige arbejde omkring de uenigheder vi havde med Danpilot. Vi pressede på og fik en faglig voldgift igennem. Der blev truffet to afgørelser, som Lederne Søfart og Ledernes Hovedorganisation snart et år efter stadig har svært ved at få Danpilot til helt at efterleve.


-Det politiske arbejde rejste uenighed med Lederne Søfart, som mente de skulle koordinere og udtale sig på lodsernes vegne. De faglige voldgifter var dyre, og har rejst kritik fra Lederne Søfart om at lodsområdet er for dyrt i foreningen.


-Af begge årsager overvejede og anbefalede vi som bestyrelse i Danske Lodser, af foreningen gik tilbage til at være en selvstændig forening. Det blev ikke besluttet, da årsmødet i marts blev lukket ned på grund af coronavirussen.


- Derfor har vi i løbet af 2020 forhandlet og drøftet løsninger med Lederne Søfart om en mere selvstændig struktur for lodserne indenfor Lederne Søfart og en selvstændig økonomi, hvor lodserne ikke belastede fællesskabet.


- Sådanne løsninger er blevet afvist, og vi tog derfor initiativ til at danne DMP, som en støtteforening til Danske Lodser. Altså en løsning, hvor vi blev indenfor medlemskabet af Lederne Søfart. Derefter blev vi kollektivt ekskluderet for illoyalitet af Lederne Søfart, uddyber Lars Sigvardt.


Fremad på maskinen Efter eksklusionen valgte bestyrelsen at gå videre med udviklingen af DMP til en rigtig organisation, som på kort tid har nydt stor opbakning fra lodserne.


-Nogle synes sikkert vi er konfrontatoriske. I forhold til overenskomsten, ja måske. Vi har holdt vi tørn på pullerten, og ønskede ikke gratis at opgive det, som vores medlemmer opnåede i overenskomsten med Danpilot under afgivelse af konfliktvarsel. Det betyder ikke, at vi ikke skal være åbne for nødvendige og gode justeringer, og vi vil søge et konstruktivt samarbejde med Danpilot og øvrige lodsvirksomheder.


-Ellers gør vi bare det lodser gør bedst. Vi handler i situationen og bringer os i en sikker position. Vi synes stadig er der vigtigt arbejde at gøre. Derfor er der slået frem på maskinen og vi agter at sejle videre med DMP, som ny fælles organisation. Der er ikke tid til at blive hængende og klø os selv i nakken, hvis vi vil have politisk indflydelse og sikre et fremtidigt erhverv for lodser i Danmark, forklarer Lars Sigvardt.


-Vi er i bestyrelsen meget ydmyge over den hurtige og store opbakning fra medlemmerne. Vi er tilfredse med at vi hurtigt har fået et samarbejde op at stå med Maritime People Club, hvor vi sammen – men som to selvstændige foreninger – kan udnytte fælles ressourcer og service.


-Dermed er vi som lodser med til at vise vejen mod noget nyt, at man godt kan være en mindre organisation, bare man har et stærkt formål og en stærk identitet.


- Og selvom vi er selvstændige, vil vi fra DMP også søge et godt samarbejde med Lederne Søfart, hvor der er fælles navigatørinteresser, afslutter Lars Sigvardt.

コメント


bottom of page