top of page

DMP optaget i den europæiske lodsorganisation EMPAI forbindelse med European Maritime Pilot’s Associations generalforsamling i Rom blev Danish Maritime Pilots (DMP) i dag optaget som nyt medlem af EMPA og bliver dermed en del af et stærk, fagligt og lodspolitisk fællesskab med ca. 4.500 lodser fra 24 europæiske lande.


DMP er i Rom repræsenteret af formand Lars Sigvardt og tidligere bestyrelsesmedlem Ole Riis. Begge lodser i DanPilot.


"Som formand er jeg meget glad for, at vi nu er en del af det europæiske lodsfællesskab i EMPA" udtaler Lars Sigvardt og fortsætter:

“Det er en anerkendelse af DMP, som den største lodsorganisation i Danmark, og en respekt for det arbejde vi de seneste år har præsteret for at forbedre forholdene for alle lodser i Danmark og sætte faglighed, ordentlighed, sikkerhed og vores sundhed på dagsordenen. ”


Næste skridt mod overenskomster Ønsket om optagelse i EMPA blev besluttet på DMP generalforsamling i 2022 og sammen med beslutningen i marts 2023 om DMP’s optagelse i Serviceforbundet og FH, som en selvstændig fagforening, er der nu skabt et solidt fundament.


“Nu fortsætter vi kursen mod at samle alle lodser i én organisation og opnå overenskomster, med styr på vores arbejdsmiljø, sikkerhed og faglig udvikling. De nye overenskomster på det øvrige danske arbejdsmarked, og senest i rederierne. ligger på løndelen også markant over den overenskomst Lederne Søfart indgik med DanPilot i november 2022.” forklarer Lars Sigvardt og fortsætter:


Som fagforeningen for de danske lodser er det også en klar opgave for DMP, at sikre vores realløn. Det kan vi løse, som ny og uafhængig fagforening, ved at kræve overenskomst. Men, det kræver igen at de sidste lodser og nye lodsaspiranter melder sig ind i fællesskabet. Så løser vi det sammen.”

Med optagelsen i Serviceforbundet og FH 1. juli bliver DMP del af en organisation med alle styrker og midler til at sikre nye, gode og bæredygtige overenskomster, der dækker hele lodsområdet. Vi kan sammen gøre alle lodser til en stærk og tryg enhed.


Det arbejder EMPA for I 2011 vedtog European Maritime Pilot’s Association et charter hvorefter EMPA primært fokuserer på sikkerhed. Både gennem regulering af samt krav om lodsning, lodsens sikre overførsel til og fra skibene samt deltagelse i funktioner omkring havnestatskontrol, VTS, Deep Sea Pilotage og landbaseret lodsning. Sikkerhed handler for EMPA også om træning og certificering af lodser, bridge ressource management samt lodsens rolle i skibets broteam og i forbindelse med maritim sikkerhed og andre trusler mod skibsfarten


For det andet sætter EMPA i sit charter fokus på lodsorganisationernes effektivitet, autonomi og god ledelse samt lodstakster, brugen af lodsfritagelser og implementering af kvalitetsstyring.Endelig fokusere EMPA også på bæredygtighed og på forskning og udvikling inden for lodsning og sejladssikkerhed.


Både Lars Sigvardt og Ole Riis har tidligere repræsenteret de danske lodsers interesser i EMPA. Dengang som repræsentanter for Danske Lodser (under Lederne Søfart). Så det var et glædeligt gensyn i Rom med mange gode kolleger og samarbejdspartnere. Selve konferencen havde temaet ”Human Capital” og der var rigtig mange gode præsentationer og debatter.


"At komme ud og tale med lodser og maritime interessenter fra Europa, fortæller mig at den måde vi i Danmark regulerer lodsning - gennem liberalisering og konkurrence, i stedet for at se lodsning som kritisk infrastruktur - er bestemt ikke noget man hverken gør eller anbefaler andre steder i Europa. Tværtimod bliver der rystet en del på hovedet" afslutter Lars Sigvardt.

Comments


bottom of page