top of page

Danish Maritime Pilots byder Søfartens Ledere velkommen.I kølvandet af dagens udmelding fra Lederne Søfart om at indtræde i Serviceforbundet, til februar 2024, ser Danish Maritime Pilots (DMP) frem til et godt samarbejde, med et mål om samling af alle lodser og overenskomster i én forening for lodser. DMP indtrådte i Serviceforbundet i 2023.


Søfartens Ledere har valgt Serviceforbundet, som sit nye ståsted efter opsigelsen fra Ledernes Hovedorganisation. Det bringer glæde og forventning hos bestyrelsen i DMP.


Vi har jo vidst et stykke tid, at Serviceforbundet var en mulig sikker havn for Lederne Søfart. Vi har hele tiden set det som et gode for alle danske lodser. Derfor har vi også i processen hjulpet Serviceforbundet med alt det vi har kunnet, for at det skulle lykkedes” indleder Lars Sigvardt, formand for DMP.


Danish Maritime Pilots blev dannet i 2020, som en økonomisk støtteforening. Formålet var at understøtte det lodsfaglige arbejde, overenskomster og fællesskabet blandt lodser samt gøre en positiv forskel for alle lodser i det daværende Danske Lodser under Lederne Søfart.


De fleste lodser og andre interesserede ved at det ikke blev taget godt imod. Vi husker selvfølgelig stadig, at vi der startede DMP, blev ekskluderet for illoyalitet. Men, det har vi lagt bag os. Det endte jo med dannelsen af DMP som en fagforening for alle lodser. Vi står i dag et meget stærkere sted, som den største fagforening af lodser, med en solid økonomi samt en god og effektiv organisation.” forklarer Lars Sigvardt.


Danish Maritime Pilots medlemmer vedtog énstemmigt i marts 2023 at blive en del af Serviceforbundet og har været fuldgyldige medlemmer siden 1. juli 2023 – og samtidig også medlem af Fagbevægelsens Hovedorganisation.


Dette skridt blev taget for at cementere DMP som fagforening og sammen fortsætte arbejdet henimod ordentlige og gennemsigtige love, regler og standarder for alle lodser og al lodsvirksomhed i Danmark. Særligt har DMP arbejdet for bedre vilkår når det gælder lodsers arbejdstid, hviletid og natarbejde samt et bedre og mere effektivt tilsyn med lodsvirksomheder fra Søfartsstyrelsen.


Vi indgik samarbejdet med Serviceforbundet med en aftale om et fælles mål - organisering og overenskomstdækning af alle danske lodser i én fagforening af lodser. Med dagens gode nyhed om Søfartens Lederes indtræden i Serviceforbundet tager vi store og gode skridt mod det mål. Vi rækker åbent hånden ud, byder velkommen og ser frem til en samling af lodser og overenskomster i én forening i samarbejde og dialog med fælles fokus på medlemmernes ønsker” afslutter Lars Sigvardt.

For yderligere, kontakt:


Lars Sigvardt, Formand (+45) 23 88 11 71

lsi@maritimepilots.dk

Comments


bottom of page